Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Thu, 29 Jun 2017 02:27:43 +0200 Restauracja Fortu 52a Łapianka z dofinansowaniem http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211244,229,komunikat,restauracja_fortu_52a_lapianka_z_dofinansowaniem_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211244,229,komunikat,restauracja_fortu_52a_lapianka_z_dofinansowaniem_.html W dniu 26 czerwca br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego”.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Gmina zyska dofinansowanie w wysokości ok. 3,1 mln zł. Wartość projektu to ok. 6,7 mln zł.   ]]> Tue, 27 Jun 2017 11:54:13 +0200 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego zarekomendowane przez Komisję Europejską do dofinansowania. http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211201,229,komunikat,studium_wykonalnosci_budowy_szybkiego__bezkolizyjnego_transportu_szynowego__zarekomendowane_przez_komisje_europejska_do_dofinansowania_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211201,229,komunikat,studium_wykonalnosci_budowy_szybkiego__bezkolizyjnego_transportu_szynowego__zarekomendowane_przez_komisje_europejska_do_dofinansowania_.html Planowany do realizacji projekt Gminy Miejskiej Kraków zatytułowany Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie został 22 czerwca bieżącego roku zarekomendowany przez Komisję Europejską do dofinansowania w kwocie 1 175 000 EUR, przy całkowitej wartość szacowanej na 2 350 000 EUR. W lutym tego roku Gmina we współpracy z Ministerstwem Rozwoju przygotowała i przekazała Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przy Komisji Europejskiej dokumenty aplikacyjne w ramach naboru z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility 2014-2020) wspierającego rozwój sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. ]]> Mon, 26 Jun 2017 12:25:55 +0200 SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211189,229,komunikat,sms_im__g__narutowicza_w_krakowie_podpisal_umowe_o_dofinansowanie_w_ramach_regionalnego_programu_operacyjnego_wm_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211189,229,komunikat,sms_im__g__narutowicza_w_krakowie_podpisal_umowe_o_dofinansowanie_w_ramach_regionalnego_programu_operacyjnego_wm_.html SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT dla projektu Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie, realizowany przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Całkowita wartość Projektu: 27 000 000 zł, w tym: dofinansowanie: 7 187 399,95 zł (26,62 %), wkład Gminy Miejskiej Kraków: 19 812 600,05 zł (73,38%). Termin zakończenia realizacji Projektu: 30 listopada 2019 roku. ]]> Mon, 26 Jun 2017 11:51:23 +0200 Projekty Specjalistycznych Miejskich Szpitali wybrane do dofinansowania http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211188,229,komunikat,projekty_specjalistycznych__miejskich_szpitali_wybrane_do_dofinansowania.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211188,229,komunikat,projekty_specjalistycznych__miejskich_szpitali_wybrane_do_dofinansowania.html W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego dnia 16 maja 2017 r. do dofinansowania zostały wybrane następujące Projekty miejskich szpitali: ]]> Mon, 26 Jun 2017 08:55:29 +0200 Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa z dofinansowaniem UE http://ue.krakow.pl/aktualnosci/210744,229,komunikat,program_ograniczania_niskiej_emisji_dla_miasta_krakowa_z_dofinansowaniem_ue.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/210744,229,komunikat,program_ograniczania_niskiej_emisji_dla_miasta_krakowa_z_dofinansowaniem_ue.html Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w  dniu 1 czerwca został wybrany do dofinansowania projekt pn. Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT. ]]> Thu, 08 Jun 2017 13:51:58 +0200 Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią http://ue.krakow.pl/aktualnosci/210742,229,komunikat,termomodernizacja_nck_-_poprawa_efektywnosci_energetycznej_poprzez_modernizacje_instalacji_oswietleniowej_i_system_zarzadzania_energia.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/210742,229,komunikat,termomodernizacja_nck_-_poprawa_efektywnosci_energetycznej_poprzez_modernizacje_instalacji_oswietleniowej_i_system_zarzadzania_energia.html Projekt pn.  Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią, 30 maja br uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w ramach Poddziałania 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Dofinansowanie wyniesie 1 889 128,40 zł. ]]> Thu, 08 Jun 2017 13:42:37 +0200 Uroczyste zakończenie projektu Centrum Kształcenia Ustawicznego http://ue.krakow.pl/aktualnosci/210451,229,komunikat,uroczyste_zakonczenie_projektu_centrum_ksztalcenia_ustawicznego.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/210451,229,komunikat,uroczyste_zakonczenie_projektu_centrum_ksztalcenia_ustawicznego.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W dniu 24 maja 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki na Osiedlu Szkolnym 21 w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu pn. „Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” zrealizowanego w ramach programu Erasmus+. ]]>
Wed, 31 May 2017 11:17:09 +0200
„Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie” http://ue.krakow.pl/aktualnosci/210224,229,komunikat,_termomodernizacja_obiektow_sportowych_w_krakowie_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/210224,229,komunikat,_termomodernizacja_obiektow_sportowych_w_krakowie_.html W dniu 15 maja br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”.  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości ok. 4,5 mln zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie ok. 1,1 mln zł przewidziane jest podniesienie efektywności energetycznej obiektu sportowego KS Korona w Krakowie. ]]> Tue, 23 May 2017 12:30:15 +0200 Konkurs z nagrodami! http://ue.krakow.pl/aktualnosci/210032,229,komunikat,konkurs_z_nagrodami_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/210032,229,komunikat,konkurs_z_nagrodami_.html Informujemy o możliwości udziału w konkursie „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Konkurs polega na odwiedzaniu miejsc związanych z funduszami europejskimi i zbieraniu pieczątek na specjalnie przygotowanej mapce obiektów. Ze szczegółami oraz regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej: Konkurs miniszlak Funduszy Europejskich Zachęcamy do udziału! ]]> Tue, 16 May 2017 11:59:18 +0200 „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków” http://ue.krakow.pl/aktualnosci/209615,229,komunikat,_termomodernizacja_budynkow_oswiatowych_w_gminie_miejskiej_krakow_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/209615,229,komunikat,_termomodernizacja_budynkow_oswiatowych_w_gminie_miejskiej_krakow_.html W dniu 25 kwietnia br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”.  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości 22 568 560 zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie 12 674 803 zł przewidziana jest termomodernizacja 27 budynków oświatowych. ]]> Thu, 27 Apr 2017 10:14:34 +0200