Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Sun, 20 Aug 2017 23:07:25 +0200 Podpisano umowę o dofinansowanie termomodernizacji obiektów Centrum Kultury: „Dworek Białoprądnicki” http://ue.krakow.pl/aktualnosci/212180,229,komunikat,podpisano_umowe_o_dofinansowanie_termomodernizacji_obiektow_centrum_kultury___dworek_bialopradnicki_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/212180,229,komunikat,podpisano_umowe_o_dofinansowanie_termomodernizacji_obiektow_centrum_kultury___dworek_bialopradnicki_.html W dniu 31 lipca br. podpisano umowę dofinansowania dla projektu: Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie. W ramach inwestycji o wartości: 1 452 817,15 zł i dofinansowaniu UE: 684 525,85 zł przewiduje się wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej 3 budynków należących do zespołu Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, obejmującej docieplenie przegród, wymianę stolarki oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u. ]]> Wed, 02 Aug 2017 11:13:41 +0200 Podpisano umowę na termomodernizację Nowohuckiego Centrum Kultury http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211580,229,komunikat,podpisano_umowe_na_termomodernizacje_nowohuckiego_centrum_kultury.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211580,229,komunikat,podpisano_umowe_na_termomodernizacje_nowohuckiego_centrum_kultury.html W dniu 30 czerwca  br. podpisano umowę dofinansowania dla projektu pn. "Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią". ]]> Fri, 07 Jul 2017 13:08:37 +0200 Smakowite dziedzictwo - SlowFood-CE http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211537,229,komunikat,smakowite_dziedzictwo_-_slowfood-ce.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211537,229,komunikat,smakowite_dziedzictwo_-_slowfood-ce.html W czerwcu bieżącego roku Wydział Promocji i Turystyki UMK rozpoczął realizację projektu partnerskiego pod nazwą SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food. Projekt jest realizowany dzięki otrzymaniu środków z Programu Interreg Europa Środkowa. ]]> Thu, 06 Jul 2017 11:35:06 +0200 Podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211413,229,komunikat,podpisano_umowe_na_dofinansowanie_dla_projektu_program_ograniczania_niskiej_emisji_dla_miasta_krakowa.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211413,229,komunikat,podpisano_umowe_na_dofinansowanie_dla_projektu_program_ograniczania_niskiej_emisji_dla_miasta_krakowa.html W dniu 30 czerwca 2017 roku Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposlkiego, oś Priorytetowa 4: Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT. ]]> Mon, 03 Jul 2017 09:54:17 +0200 Przyznane dofinasowanie na realizację Projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211374,229,komunikat,przyznane_dofinasowanie_na_realizacje_projektu_pn__zakup_sprzetu_medycznego_dla_szpitala_specjalistycznego_im__stefana_zeromskiego_spzoz_w_krakowie.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211374,229,komunikat,przyznane_dofinasowanie_na_realizacje_projektu_pn__zakup_sprzetu_medycznego_dla_szpitala_specjalistycznego_im__stefana_zeromskiego_spzoz_w_krakowie.html Dnia 29 czerwca br. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zawarł umowę z Województwem Małopolskim na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i Gminy Miejskiej Kraków pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT. ]]> Fri, 30 Jun 2017 10:09:17 +0200 Dofinansowanie dla Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta Krakowa http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211372,229,komunikat,dofinansowanie_dla_programu_usuwania_wyrobow_azbestowych_z_terenu_miasta_krakowa.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211372,229,komunikat,dofinansowanie_dla_programu_usuwania_wyrobow_azbestowych_z_terenu_miasta_krakowa.html 27 czerwca br. projekt pn. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego i został wybrany do dofinansowania. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 5.2.1.Gospodarka odpadami – ZIT. ]]> Fri, 30 Jun 2017 10:00:34 +0200 Kolejne umowy o dofinasowanie dla ścieżek rowerowych http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211371,229,komunikat,kolejne_umowy_o_dofinasowanie_dla_sciezek_rowerowych.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211371,229,komunikat,kolejne_umowy_o_dofinasowanie_dla_sciezek_rowerowych.html W dniu 29.06.2017 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla dwóch ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (całkowita wartość projektu: 5 055 000,00 zł, w tym 3 553 440,67 zł dofinansowanie UE) oraz Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (całkowita wartość projektu: 1 266 993,96 zł, w tym 1 076 944,84 zł dofinansowanie UE).     ]]> Fri, 30 Jun 2017 09:54:49 +0200 Restauracja Fortu 52a Łapianka z dofinansowaniem http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211244,229,komunikat,restauracja_fortu_52a_lapianka_z_dofinansowaniem_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211244,229,komunikat,restauracja_fortu_52a_lapianka_z_dofinansowaniem_.html W dniu 26 czerwca br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego”.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Gmina zyska dofinansowanie w wysokości ok. 3,1 mln zł. Wartość projektu to ok. 6,7 mln zł.   ]]> Tue, 27 Jun 2017 11:54:13 +0200 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego zarekomendowane przez Komisję Europejską do dofinansowania. http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211201,229,komunikat,studium_wykonalnosci_budowy_szybkiego__bezkolizyjnego_transportu_szynowego__zarekomendowane_przez_komisje_europejska_do_dofinansowania_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211201,229,komunikat,studium_wykonalnosci_budowy_szybkiego__bezkolizyjnego_transportu_szynowego__zarekomendowane_przez_komisje_europejska_do_dofinansowania_.html Planowany do realizacji projekt Gminy Miejskiej Kraków zatytułowany Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie został 22 czerwca bieżącego roku zarekomendowany przez Komisję Europejską do dofinansowania w kwocie 1 175 000 EUR, przy całkowitej wartość szacowanej na 2 350 000 EUR. W lutym tego roku Gmina we współpracy z Ministerstwem Rozwoju przygotowała i przekazała Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przy Komisji Europejskiej dokumenty aplikacyjne w ramach naboru z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility 2014-2020) wspierającego rozwój sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. ]]> Mon, 26 Jun 2017 12:25:55 +0200 SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211189,229,komunikat,sms_im__g__narutowicza_w_krakowie_podpisal_umowe_o_dofinansowanie_w_ramach_regionalnego_programu_operacyjnego_wm_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211189,229,komunikat,sms_im__g__narutowicza_w_krakowie_podpisal_umowe_o_dofinansowanie_w_ramach_regionalnego_programu_operacyjnego_wm_.html SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT dla projektu Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie, realizowany przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Całkowita wartość Projektu: 27 000 000 zł, w tym: dofinansowanie: 7 187 399,95 zł (26,62 %), wkład Gminy Miejskiej Kraków: 19 812 600,05 zł (73,38%). Termin zakończenia realizacji Projektu: 30 listopada 2019 roku. ]]> Mon, 26 Jun 2017 11:51:23 +0200