Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Fri, 15 Dec 2017 22:40:15 +0100 Kolejne projekty z dofinansowaniem http://ue.krakow.pl/aktualnosci/215778,229,komunikat,kolejne_projekty_z_dofinansowaniem_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/215778,229,komunikat,kolejne_projekty_z_dofinansowaniem_.html 5 grudnia 2017 r.  Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. ]]> Wed, 06 Dec 2017 11:59:54 +0100 Projekty MPEC S.A. z dofinansowaniem http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214926,229,komunikat,projekty_mpec_s_a__z_dofinansowaniem_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214926,229,komunikat,projekty_mpec_s_a__z_dofinansowaniem_.html W październiku br. pomiędzy MPEC SA. w Krakowie a NFOŚiGW zostały podpisane umowy o dofinansowanie trzech projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi ok. 150 mln zł, a realizacja projektów wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2.5 o ok. 60 Mg/rok. ]]> Thu, 09 Nov 2017 13:04:09 +0100 Umowa o dofinansowanie dla Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie zawarta http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214692,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_studium_wykonalnosci_budowy_szybkiego__bezkolizyjnego_transportu_szynowego_w_krakowie_zawarta.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214692,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_studium_wykonalnosci_budowy_szybkiego__bezkolizyjnego_transportu_szynowego_w_krakowie_zawarta.html 19 października bieżącego roku Gmina Miejska Kraków zawarła z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci przy Komisji Europejskiej umowę o dofinansowanie dla projektu Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Dofinansowanie wynosi 1 175 000 EUR, przy całkowitej wartości szacowanej na 2 350 000 EUR. ]]> Wed, 06 Dec 2017 12:11:02 +0100 Kolejne wielomilionowe dofinansowanie na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej ze środków Funduszu Spójności http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214682,229,komunikat,kolejne_wielomilionowe_dofinansowanie_na_rozbudowe_i_modernizacje_infrastruktury_wodociagowo___kanalizacyjnej_ze_srodkow_funduszu_spojnosci.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214682,229,komunikat,kolejne_wielomilionowe_dofinansowanie_na_rozbudowe_i_modernizacje_infrastruktury_wodociagowo___kanalizacyjnej_ze_srodkow_funduszu_spojnosci.html W dniu  30 października 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie dla Projektu  pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI. Planowany całkowity koszt Projektu przekracza kwotę 70 mln zł, natomiast dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia udzielone w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, to blisko 36,6 mln zł. Projekt zostanie w całości ukończony do końca 2020 roku. http://wodociagi.krakow.pl/aktualnosc/podpisanie-umowy-gospodarka-wodno-sciekowa-w-krakowie---etap-vi,1261.html   ]]> Thu, 02 Nov 2017 09:38:47 +0100 Projekty z zakresu transportu miejskiego z dofinansowaniem http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214211,229,komunikat,projekty_z_zakresu_transportu_miejskiego_z_dofinansowaniem.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214211,229,komunikat,projekty_z_zakresu_transportu_miejskiego_z_dofinansowaniem.html 3 października Gmina Miejska Kraków zawarła umowy o dofinansowanie dla dwóch projektów z zakresu budowy i modernizacji linii tramwajowych. Projekty, dla których zawarto umowy to Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego. ]]> Tue, 17 Oct 2017 10:43:03 +0200 Parkingi w systemie P+R z dofinansowaniem http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214205,229,komunikat,parkingi_w_systemie_p+r_z_dofinansowaniem.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214205,229,komunikat,parkingi_w_systemie_p+r_z_dofinansowaniem.html 26 września Gmina Miejska Kraków zawarła umowy o dofinansowanie dla trzech projektów z zakresu budowy parkingów w systemie parkuj i jedź. Trzy projekty obejmują budowę parkingów P+R zlokalizowanych w Bieżanowie na terenie pętli tramwajowej Nowy Bieżanów, którego pojemność wyniesie 110 miejsc parkingowych, Kurdwanowie na terenie pętli tramwajowej Kurdwanów – 170 miejsc parkingowych i Małym Płaszowie w okolicach pętli tramwajowej Mały Płaszów, zaplanowany na 166 miejsc parkingowych. ]]> Tue, 17 Oct 2017 09:23:07 +0200 Przedszkola z dofinansowaniem unijnym http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214203,229,komunikat,przedszkola_z_dofinansowaniem_unijnym_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214203,229,komunikat,przedszkola_z_dofinansowaniem_unijnym_.html W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami   Umowa została podpisana 22.09.2017 roku. Wartość projektu 4 580 581,41zł ,  dofinansowanie 3 889 728,51 zł ]]> Tue, 17 Oct 2017 09:09:36 +0200 Podpisano umowę na realizację projektu Rodzicu nie jesteś sam! http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214058,229,komunikat,podpisano_umowe_na_realizacje_projektu_rodzicu_nie_jestes_sam_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214058,229,komunikat,podpisano_umowe_na_realizacje_projektu_rodzicu_nie_jestes_sam_.html W dniu 29.09.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. Rodzicu nie jesteś sam! Celem głównym projektu jest wsparcie młodych rodzin i pomoc w adaptacji do roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka. ]]> Thu, 12 Oct 2017 09:29:18 +0200 Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu Slow Food http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214055,229,komunikat,pierwsze_spotkanie_partnerskie_w_ramach_projektu_slow_food.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214055,229,komunikat,pierwsze_spotkanie_partnerskie_w_ramach_projektu_slow_food.html 15 września, podczas Festiwalu Sera w Bra (Włochy) zainaugurowana została realizacja projektu SLOW FOOD CENTRAL EUROPE, finansowanego ze środków unijnego programu Interreg Central Europe. Liderem projektu jest stowarzyszenie Slow Food z Włoch, a udział w nim bierze 11 partnerów z 5 krajów, w tym Miasto Kraków. ]]> Thu, 12 Oct 2017 09:08:43 +0200 Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” http://ue.krakow.pl/aktualnosci/213552,229,komunikat,termomodernizacja_klubu_kultury__mydlniki_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/213552,229,komunikat,termomodernizacja_klubu_kultury__mydlniki_.html W dniu 22 września br. podpisano umowę o dofinansowania dla projektu: Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. ]]> Tue, 26 Sep 2017 12:01:00 +0200