Kapitalizacja tematyczna w programie INTERREG IVC

W ramach INTERREG IVC 2007-2013 podsumowano wyniki projektów realizowanych w dwunastu obszarach tematycznych Programu.

Kapitalizacja tematyczna w programie INTERREG IVC
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Przy udziale ekspertów powstały raporty dotyczące systemów innowacji, zdolności innowacyjnej MŚP, ekoinnowacji, przedsiębiorczości, e-administracji, zmian demograficznych, rozwoju obszarów wiejskich, efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zrównoważonego transportu, kreatywnych gałęzi przemysłu oraz zmian klimatycznych.

Niezwykle szeroki zasięg Programu (UE-27, Norwegia, Szwajcaria) stwarza dostęp do bardzo dużego zasobu wiedzy, dobrych praktyk i zaplecza eksperckiego. Raporty dotyczące poszczególnych dziedzin opublikowano na oficjalnej stronie Programu (w języku angielskim).

Wnioski z eksperckiej analizy zostaną także zaprezentowane 22 maja 2014 r. w Brukseli podczas spotkania pn. "Thematic Capitalisation Event". Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia ww. strony internetowej.

W latach 2014-2020 Program, w zmienionej formie, będzie kontynuowany pod nazwą INTERREG EUROPA.

Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem dokumentu.

 

Źródło: ewt.gov.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także