Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Beneficjenci Funduszy Europejskich mogą wziąć udział w ogólnopolskiej akcji promocyjnej związanej z 10. rocznicą obecności Polski w UE i organizacji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich" w terminie 1-11 maja br.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

 

Przypadająca w tym roku 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją do zaprezentowania mieszkańcom Polski przedsięwzięć i inwestycji dofinansowanych z Funduszy Europejskich. To świetny moment, aby beneficjenci Funduszy Europejskich pochwalili się swoimi osiągnięciami. Zaangażowanie się w akcję przyczyni się z pewnością do dodatkowej promocji zrealizowanych projektów.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy „otworzyć swój projekt" przynajmniej na jeden dzień w okresie od 1 do 11 maja br. Na specjalnie uruchomionej stronie internetowej akcji znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta, godzinami otwarcia, mapką dojazdu. W ramach akcji Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało jednolite szablony materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas Dni Otwartych (np. bannery internetowe, ulotki, plakaty itp.).

Obowiązki uczestnika akcji Dni Otwartych:

  1. zapewnia bezpłatne lub zniżkowe wejście na teren projektu, którego realizacja była współfinansowana z Funduszy Europejskich lub korzystanie z usług świadczonych w ramach projektu,
  2. zapewnia bezpieczne warunki uczestnictwa w akcji dla zwiedzających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przeciwpożarowymi, sanitarnymi itp.,
  3. zapewnia prezentację informacji o akcji Dni Otwartych na swojej stronie internetowej i (jeśli posiada) na profilu społecznościowym,
  4. zapewnia oznakowanie akcji, wykorzystując do tego celu co najmniej jeden z szablonów przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a dostępnych na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/10latwUE,
  5. stwarza harmonogram prezentacji projektu, zawierający daty i godziny organizacji Dni Otwartych (co najmniej 1 dzień w okresie 1 – 11 maja 2014 r.) oraz opis przebiegu Dni Otwartych, a następnie przesyła wyżej wymienione materiały do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego lub Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości celem umieszczenia ich na stronie internetowej poświęconej akcji, prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia udziału w akcji na stronie wwww.

 

Źródło: UMWM

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także