Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

27 marca 2014 roku w Krakowie w siedzibie Magistratu przy Placu Wszystkich Świętych odbyło się Zebranie Założycieli Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W zebraniu uczestniczyli Członkowie Założyciele z 13 gmin wchodzących w skład Związku ZIT.

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Czwartkowe spotkanie odbyło się po przyjęciu przez rady gmin stosownych uchwał w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Członkowie nowej organizacji mogli więc podjąć uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia, przyjąć statut oraz dokonać wyboru władz. W skład Zarządu weszli: Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, jako prezes, a także czterej członkowie: Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Witold Słomka Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz Tadeusz Trzmiel I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Z kolei w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zasiądą: Przewodniczący Wacław Kula Wójt Gminy Liszki oraz dwóch członków - Henryk Gawor Wójt Gminy Biskupice i Krzysztof Bolesław Musiał Wójt Gminy Mogilany.

Podczas spotkania uzgodniono również, że tymczasową siedzibą Stowarzyszenia Metropolia Krakowska będzie Biuro Funduszy Europejskich UMK, mieszczące się przy ul. św. Krzyża 1 Krakowie. W dalszej kolejności, w ciągu kilkunastu dni ma być złożony w sądzie wniosek o rejestrację stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że wcześniej gminy, które tworzą Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uzgodniły tzw. obszary tematyczne, czyli dziedziny, na które będą chciały pozyskać unijne środki. Chodzi o wspólne przedsięwzięcia, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Mają to być zadania ważne z punktu widzenia miasta, ale mające również znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego.

W przypadku pakietu zadań, które chcą realizować gminy skupione w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska chodzi o kwotę 236 mln euro, a więc niemal 1 mld zł. Inwestycje mają być realizowane w takich obszarach jak strefy aktywności gospodarczej, transport, niska emisja, termomodernizacja oraz usługi i rewitalizacja.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także