Dokumentacja dla Nowej Huty Przyszłości z dofinansowaniem

Projekt Gminy Miejskiej Kraków „Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji strategicznej Kraków – Nowa Huta Przyszłości w Krakowie” otrzymał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych w kwocie 1 650 148,12 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2 937 960 zł.

Dokumentacja dla Nowej Huty Przyszłości z dofinansowaniem
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji, która zostanie wykorzystana przy realizacji przedsięwzięcia strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości. Opracowana zostanie pełna dokumentacja projektowa dla inwestycji „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” oraz koncepcje drogowe wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla obszaru objętego przedsięwzięciem strategicznym. Dodatkowo opracowane zostanie studium wykonalności dla ul. Igołomskiej, gdyż w perspektywie finansowej 2014-2020 Gmina wystąpi o dofinansowanie dla realizacji Krakowa – Nowej Huty Przyszłości. Uzyskanie wszystkich dokumentów objętych projektem zaplanowano na koniec 2015 r.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także