Realizacja DPS-ów na półmetku

W 2013 roku Gmina Miejska Kraków rozpoczęła modernizację dwóch Domów Pomocy Społecznej ze wsparciem finansowym Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dwa osobne zadania o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym dotyczą „Modernizacji DPS w Krakowie ul. Krakowska 55” oraz „Modernizacji DPS ul. Łanowa 41 – budynek b”.

Realizacja DPS-ów na półmetku
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Umowy o dofinansowanie zawarte zostały w kwietniu 2013 roku, a środki pieniężne przekazywane są w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Inwestycyjno–szkoleniowy charakter projektu odzwierciedlają dwa komponenty realizowane w obydwu DPS-ach.

DPS przy ul. Krakowskiej 55 w ramach komponentu inwestycyjnego realizuje roboty budowlane, których celem jest przystosowanie budynku przy ul. Adama Chmielowskiego 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych, które obejmują między innymi przebudowę parteru, pierwszego piętra i klatki schodowej wraz z wymaganymi instalacjami. Dotychczas wykonano roboty ogólnobudowlane w zakresie prac rozbiórkowych, robót ziemnych, konstrukcji żelbetowych, robót murowych, wymiany stolarki okiennej, instalacji sanitarnych oraz w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, ciepłej i zimnej wody jak również instalacji elektrycznych w zakresie poprowadzenia przewodów. W efekcie prowadzonych prac DPS uzyska trzydzieści pięć spełniających wymagane standardy miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, powstanie również zaplecze pomocniczo – terapeutyczne dla tego oddziału.

Komponent szkoleniowy wdrażany w DPS ul. Krakowska 55 obejmuje cykl szkoleń dla wszystkich pracowników pionu Opiekuńczo – Terapeutycznego – łącznie 106 osób. Szkolenia obejmują pięć bloków tematycznych (podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, zaburzenia psychotyczne – diagnoza i terapia, inne rodzaje zaburzeń (problematyka zaburzeń rozwoju psychicznego, problematyka deficytów intelektualnych – ubytki poznawcze), powszechne i specyficzne potrzeby mieszkańców DPS – sposoby ich realizacji, podstawy profesjonalnej pomocy terapeutycznej i wspierającej w psychiatrii). Do dziś zrealizowano szkolenia w ramach trzech bloków tematycznych.

Podobnie w przypadku DPS ul. Łanowa 41 – budynek b komponent inwestycyjny obejmuje zadania polegające na pracach modernizacyjnych. Do chwili obecnej zrealizowano prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i roboty murarskie, dokonano demontażu starej i montażu nowej stolarki okiennej, rozpoczęto wymianę stolarki aluminiowej zewnętrznej W ramach robót elektrycznych wykonano okablowanie dla linii zasilających, okablowanie do lamp i gniazd stykowych, rozpoczęto wykonanie okablowania linii telefonicznych i przywoławczych, Ponadto wykonano demontaż starej instalacji c. o., demontaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz montaż nowej do części pomieszczeń. Ponadto wykonano szereg prac dodatkowych nie objętych kosztami kwalifikowanymi

W ramach szkoleń DPS ul. Łanowa 41 przeprowadził szkolenia dla grupy liczącej łącznie 175 osób obejmującej tematy stresu
i wypalenia zawodowe, śmierci i towarzyszenia w drodze umierania oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi.  


Dane finansowe:

  • DPS ul. Krakowska 55

wartość projektu: 2 353 000 złotych

wartość dofinansowania: 2 000 000 złotych

  • DPS ul. Łanowa 41

wartość projektu: 4 500 000 złotych

wartość dofinansowania: 3 000 000 złotych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także