Kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia

28 września 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach projektu USER realizowanego z unijnego programu Urbact II. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Azorów oraz przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, rady osiedla i dzielnicy IV, a także Urzędu Miasta Krakowa i Straży Miejskiej.

Kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Głównym celem spotkania było wyłonienie, w oparciu o materiały pozyskane na czerwcowym spotkaniu LGW konkretnych miejsc do pracy w projekcie w kategoriach: ulica, plac, skwer lub park, otoczenie budynku. Tym samym stworzono ranking miejsc najważniejszych dla Azorów – punktów strategicznych, od których może zależeć postrzeganie osiedla w skali miasta

Metodą warsztatową dokonano identyfikacji użytkowników przestrzeni publicznych na Azorach oraz stworzono model użytkowania przestrzeni (użytkownik podczas swojego życia – dziecko, uczeń, pracujący, niepracujący, prowadzący działalność gospodarczą, niepełnosprawny, wolontariusz, student, emeryt, etc.) wraz z listą sposobów użytkowania przestrzeni charakterystycznych dla danego wieku, zawodu czy płci.

Spotkanie poświęcone było również przygotowaniu warsztatów międzynarodowych, które odbędą się 14 listopada 2013 r. Gościć na Azorach będziemy naszych partnerów z Grenoble i Lizbony, którzy w swoich miastach również prowadzą projekty z zakresu rewitalizacji zabudowy blokowej. Tematem spotkania będzie pojęcie tożsamości miejsca i zagadnienie postrzegania danego osiedla przez jego mieszkańców, przez innych mieszkańców miasta oraz odwiedzających dane miejsce po raz pierwszy. Spotkanie to będzie miało na celu poprawę wizerunku osiedla Azory w związku z planowaną na wiosnę 2014 roku kampanią promującą projekt oraz samo osiedle.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także