Informacje

Umowa o dofinansowanie rozbudowy linii KST łączącej ulicę Lipską i Wielicką

30 września br. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla inwestycji związanej z rozbudową linii szybkiego tramwaju łączącej ulicę Lipską i Wielicką.

Przemysł „spotkań” napędza krakowską gospodarkę

Szacunkowa wartość podatków i opłat do budżetu miasta Krakowa, wygenerowanych przez branżę MICE (organizatorzy konferencji, kongresów, konwencji, seminariów, targów, wystaw, podróży motywacyjnych) wyniosła ponad 89 mln złotych, co stanowiło 2,4% dochodów budżetu miasta Krakowa – wynika z analizy podsumowującej projekt "Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii".

Umowa o dofinansowanie przygotowania dokumentacji dla Nowej Huty

Gmina Miejska Kraków zawarła 2 września bieżącego roku umowę o dofinansowanie projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych na kwotę 1 650 148,12 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2 937 960 zł.

Partycypacja społeczna w Krakowie

Partycypacja społeczna może przybierać formę różnego rodzaju konsultacji społecznych, zbierania opinii i wniosków od zainteresowanych stron, a także prowadzenie naboru konkretnych pomysłów i projektów, które następnie są poddawane ocenie ogółu mieszkańców.

Rusza jabłkowy szał w Krakowie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Krakowa i turystów do kupowania jabłek na krakowskich targowiskach. Wykaz targowisk znajduje się TUTAJ

W KRAKOWIE POWSTAJE EKOSPALARNIA

Kolejny ważny etap w budowie krakowskiej ekospalarni: 31 lipca 2014 r. zamontowano walczaki będące jednym z podstawowych elementów konstrukcji kotłów.

Dołącz do WiP
2014-07-21

Urząd Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie Grupy Roboczej nr 3 działającej w ramach projektu „WiP - Współpraca i partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".

Europa Środkowa: poszukiwanie partnerów

Na stronie Programu dla Europy Środkowej zamieszczono krótką instrukcję ilustrowaną zrzutami z ekranu, która prezentuje, jak znaleźć partnera do projektu za pomocą bazy pomysłów.

Dofinansowanie dla przebudowy torowiska w al. Jana Pawła II

Gmina Miejska Kraków uzyskała dofinansowanie dla jednej z głównych, bieżących inwestycji transportowych – przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem.

Konferencja w Krakowie

W dniach 3-4 lipca 2014 r. Kraków gościł na międzynarodowej konferencji partnerów projektu USER realizowanego w ramach programu Urbact II.