Warsztaty na temat partycypacji społecznej w Lizbonie

W dniach 9-10 października 2014 r. w Lizbonie w ramach projektu USER odbyły się warsztaty w grupie 3 miast zajmujących się rewitalizacją przestrzeni publicznej osiedli mieszkaniowych.

Warsztaty na temat partycypacji społecznej w Lizbonie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Tematem przewodnim warsztatów była partycypacja społeczna i jej znaczenie dla projektów dotyczących rewitalizacji przestrzeni publicznych. Uczestnicy warsztatów, tj. Grenoble, Lizbona i Kraków, wymieniali się doświadczeniami, nabytymi w trakcie realizacji swoich projektów pilotażowych. Poruszano takie kwestie jak: narzędzia partycypacji społecznej, stopień zaangażowania mieszkańców na różnych etapach realizacji projektu, uczestnictwo mieszkańców w procesie decyzyjnym dotyczącym zmian w przestrzeni publicznej.
Strona goszcząca, tj. Lizbona, zaprezentowała uczestnikom warsztatów miejsce realizacji swojego pilotażowego projektu, jak również dokonała praktycznej prezentacji narzędzi wykorzystywanych w trakcie prac z Lokalną Grupą Wsparcia.
Drugiego dnia warsztatów każde z miast partnerskich zaprezentowało stan prac nad swoim Lokalnym Planem Działania wraz ze wskazaniem głównych problemów napotkanych w trakcie tworzenia planu. W związku z różnym stanem zaawansowania poszczególnych planów i projektów, partnerzy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie przezwyciężania trudności napotkanych przez inne miasta. Popołudniowa sesja odbyła się na terenie dawnej fabryki, gdzie w ramach rewitalizacji uruchomiono różnorodną działalność komercyjną i kulturową. Instytucje współpracujące z Miastem Lizbona zaprezentowały realizowane przez siebie projekty społeczne, ich główne założenia, cele i metody pracy ze społeczeństwem.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także