Przemysł „spotkań” napędza krakowską gospodarkę

Szacunkowa wartość podatków i opłat do budżetu miasta Krakowa, wygenerowanych przez branżę MICE (organizatorzy konferencji, kongresów, konwencji, seminariów, targów, wystaw, podróży motywacyjnych) wyniosła ponad 89 mln złotych, co stanowiło 2,4% dochodów budżetu miasta Krakowa – wynika z analizy podsumowującej projekt "Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii".

Przemysł „spotkań” napędza krakowską gospodarkę
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach "Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej".

23 września w Kraków Arenie odbyła się konferencja wieńcząca pięcioletni projekt KRAKÓW IMPACT, realizowany wspólnie przez Krakow Convention Bureau, Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytet Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Vala oraz operatora ICE Kraków Congress Centre - Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Podstawowym założeniem KRAKÓW IMPACT było oszacowanie wielkości sektora spotkań biznesowych w Krakowie oraz jego wartości dla gospodarki miasta. Dzięki osiągnięciu zamierzonego celu, przedstawiciele branży dysponują narzędziem, które pozwoli im podążać za obowiązującymi trendami oraz dostosowywać swoje usługi, na intensywnie rozwijającym się w Krakowie rynku Meetings Industry, do potrzeb bezpośrednich odbiorców, czyli uczestników spotkań, jak i pośredników - organizatorów. Grupą docelową przeprowadzonych badań były przedsiębiorstwa, organizatorzy turystyki, firmy szkoleniowe, hotele, obiekty konferencyjne, muzea i inni przedstawiciele branży.

W 2013 roku w zorganizowano 3413 spotkań, z który 3 na 4 odbywały się w hotelach, ze względu na brak obiektów o przeznaczeniu stricte konferencyjno-kongresowym. Ponad połowa z nich trwała tylko 1 dzień. Co czwarty kongres i konferencja odbywające się w stolicy Małopolski poświęcone były problematyce branży technicznej, a co dziesiąte - informatyczno-komunikacyjnej. Ponad jedna czwarta spotkań miała charakter międzynarodowy, zaś 70% wszystkich wydarzeń została zorganizowana na zlecenie przedsiębiorstw.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu, wyodrębniono trzy grupy spotkań biznesowych:
kongresy i konferencje oraz inne spotkania o podobnym charakterze, takie jak: seminaria, sympozja, konwencje, czy zjazdy, szkolenia, imprezy motywacyjne oraz inne wydarzenia korporacyjne, targi i wystawy gospodarcze.

Obliczono, iż każdy uczestnik pierwszych dwóch grup spotkań wydał w Krakowie średnio 2098 zł, z czego 733 zł stanowiła opłata konferencyjna, 638 zł wynosiło pokrycie kosztów noclegów, zaś pozostała kwota, czyli 156 zł to wydatki na gastronomię. Uczestnik targów i konferencji wydawał średnio 1023 zł, co związane było z odmiennym charakterem wydarzenia. Z kolei wystawca targowy przeciętnie wydatkował w Krakowie kwotę 15 791 zł, a osoba go reprezentująca na wydatki indywidualne przeznaczała 2 439 zł.

Wszystkie spotkania w Krakowie w 2013 roku wygenerowały blisko 1 067,9 mln zł PKB, co stanowiło około 2,37% PKB całej gospodarki Krakowa. Co ważne, przemysł spotkań generował także miejsca pracy. Średnio jedno spotkanie stuosobowe tworzyło około 4,89 całorocznego miejsca pracy, zaś wszystkie spotkania, które odbyły się w Krakowie w 2013 roku wytworzyły ponad 12 tysięcy całorocznych miejsc pracy.

Wynik Krakowa stanowi 18,86% spotkań, które odbyły się w całym kraju. Liczba zgłoszonych przez obiekty spotkań w województwie małopolskim w 2013 roku była niemal dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym.

Konsekwencją otwarcia w roku 2014 aż trzech nowych obiektów obsługujących przemysł spotkań, w tym ICE Kraków Congress Centre, będzie wzrost liczby imprez odbywających się w Krakowie. Pozwoli to umocnić silną już pozycję stolicy Małopolski jako jednego z liderów turystyki biznesowej w Polsce.

Więcej informacji na temat projektu KRAKÓW IMPACT znaleźć można na stronie: www.krakowimpact.pl oraz www.icekrakow.pl.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także