Umowa o dofinansowanie przygotowania dokumentacji dla Nowej Huty

Gmina Miejska Kraków zawarła 2 września bieżącego roku umowę o dofinansowanie projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych na kwotę 1 650 148,12 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2 937 960 zł.

Umowa o dofinansowanie przygotowania dokumentacji dla Nowej Huty
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji, która zostanie wykorzystana przy realizacji przedsięwzięcia strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości. Opracowana zostanie pełna dokumentacja projektowa dla inwestycji „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie" oraz koncepcje drogowe wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla obszaru objętego przedsięwzięciem strategicznym. Dodatkowo opracowane zostanie studium wykonalności dla ul. Igołomskiej, gdyż w perspektywie finansowej 2014-2020 Gmina wystąpi o dofinansowanie dla realizacji Krakowa – Nowej Huty Przyszłości. Uzyskanie wszystkich dokumentów objętych projektem zaplanowano na koniec 2015 r., jest to również data zakończenia realizacji projektu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także