VIII edycja konkursu Dobre praktyki EFS

Po raz ósmy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs „Dobre praktyki EFS 2014". Konkurs przeznaczony jest dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL).

VIII edycja konkursu Dobre praktyki EFS
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS" jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.

W imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi materiałami należy przesyłać do 15 października 2014 roku na adres:
Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014"

Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do końca grudnia 2014 roku, natomiast podczas uroczystej gali w Warszawie, laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka". Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ponadto przedstawiciele nagrodzonych projektów będą mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem – dobrepraktyki@cpe.gov.pl.

 

 

Źródło: www.efs.gov.pl

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także