Aktualizacja listy projektów indywidualnych dla POIŚ

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od 10 czerwca 2014 r.

Aktualizacja listy projektów indywidualnych dla POIŚ
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Zaktualizowana lista obejmuje 567 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 248,8 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 468 projektów, których wartość wynosi 176,5 mld złotych, natomiast pozostałe 99 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości 72,3 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi 137,2 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 99,5 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 37,7 mld złotych.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę 28 nowych projektów indywidualnych (w tym 16 podstawowych), z czego 15 projektów dla sektora transportu (6 podstawowych i 9 rezerwowych), 6 – dla sektora środowiska (projekty podstawowe), 5 – dla sektora zdrowia (4 podstawowe i 1 rezerwowy) oraz po 1 projekcie dla sektorów energetyki i kultury (rezerwowe). Łączna wartość dofinansowania z UE dla nowych projektów wynosi 1 386,35 mln złotych (w tym 1 124,52 mln złotych dla projektów podstawowych).

Z listy usunięto 9 projektów indywidualnych (w tym 2 podstawowe) z sektora środowiska (1 podstawowy), transportu (1 podstawowy i 6 rezerwowych) i energetyki (1 rezerwowy) o łącznej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 1 292,18 mln złotych.

 

Źródło: www.pois.gov.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także