Jak wspierać innowacje?

28 maja w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbędzie się bezpłatna konferencja pn. „Skuteczność instrumentów wsparcia i pomoc w rozwoju innowacji". Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między instytucjami wdrażającymi, przedsiębiorcami a jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie wykorzystania funduszy UE na rozwój innowacji i przedsiębiorczości w regionach.

Jak wspierać innowacje?
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw sektora energetycznego.

Spotkanie prowadzone będzie przez ekspertów praktyków reprezentujących m.in. Urząd Regulacji Energetyki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, AGH, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Małopolską Agencję Energii i Środowiska, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités".

Zakres tematyczny konferencji obejmuje: dotacje unijne, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla różnych podmiotów w latach 2014-2020, innowacyjność – ocena i znaczenie, analizę efektywności instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, doświadczenie małopolskich przedsiębiorców – dobre praktyki i nowe pomysły, wskazanie racjonalnych i efektywnych kierunków zmian w procesie wsparcia i finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w kolejnych latach programowania.

Organizatorem konferencji jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji o konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie www.meeri.pl oraz www.min-pan.krakow.pl.

Konferencja pn. „Skuteczność instrumentów wsparcia i pomoc w rozwoju innowacji" jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach INTERREG 4C.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także