Inspire w Krakowie

15 maja rozpocznie się dziesiąte, dwudniowe Sympozjum z cyklu „Krakowskie Spotkania z Inspire". Temat przewodni tegorocznej, jubileuszowej edycji: „Od danych i informacji do wiedzy geoprzestrzennej". Obrady zainauguruje o godz. 10.30 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Inspire w Krakowie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Główny Geodeta Kraju – Kazimierz Bujakowski przedstawi sprawozdanie na temat wpływu INSPIRE na zmiany w przepisach prawnych w zakresie geodezji i kartografii. W programie spotkania przewidziano wystąpienia i dyskusje na temat: legislacji i wdrożenia INSPIRE, infrastruktury informacji przestrzennej z perspektywy służby geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego, bazy wiedzy geoprzestrzennej, problemów, barier i sukcesów we wdrażaniu infrastruktury informacji przestrzennej, wiedzy w geoprzestrzennej w praktyce.

Przypomnijmy, uchwalona i przyjęta przez Komisję Europejską Dyrektywa INSPIRE (The Infrastructure for Spatial Information in Europe) to podstawa prawna do tworzenia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie – platformy formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki Wspólnoty i dostarczania informacji społeczeństwu. INSPIRE ma zwiększyć i udoskonalić dostępność danych przestrzennych dla podejmowania decyzji w ramach Wspólnoty, skupiając się głównie na sprawach dotyczących środowiska, rolnictwa i transportu. Dyrektywa weszła w życie 15 maja 2007 roku, a krakowskie Spotkania z INSPIRE rozpoczęły się dwa lata przed jej przyjęciem. Coroczne Sympozja są źródłem wiedzy na temat INSPIRE oraz forum wymiany poglądów na temat wykorzystywania informacji przestrzennej na potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Uczestnikami spotkań są wybitne autorytety naukowe z całej Polski.

Organizatorem sympozjum jest Urząd Miasta Krakowa, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie. Sp. z o.o.

Pełny program sympozjum dostępny jest pod adresem: www.spotkania-inspire.krakow.pl.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także