górne tło

Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

Od września 2020 roku funkcję Dyrektora Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji pełni pani Anna Sochacka