górne tło

ZBK rozpoczął realizację innowacyjnego projektu badawczego FuturHist

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczo- innowacyjnym FuturHist (Zintegrowane typologiczne podejście mające na celu wyznaczenie kierunków przyszłego rozwoju europejskich budynków historycznych w zakresie przejścia na czystą energię). Celem projektu jest wypracowanie skutecznych i efektywnych kosztowo rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania budynków historycznych na energię o min. 60% przy zachowaniu ich wartości historycznych i kulturowych.

Wypracowane w ramach projektu rozwiązania mają mieć możliwość powielania i stosowania w szerszej skali. W ramach zadania zostały wytypowane 4 budynki demonstracyjne, w których zostaną wykonane prace budowlane wg. założeń projektu. Są to obiekty zlokalizowane w Hiszpanii, Szkocji, Szwecji oraz w Polsce (Krakowie). Budynki te przedstawiają różne typy zabudowy oraz znajdują się w różnych strefach klimatycznych. Ma to na celu wypracowanie rozwiązań możliwych do zastosowania w odniesieniu do jak najszerszego spektrum obiektów historycznych występujących w Europie.

 

Jako jeden z obiektów demonstracyjnych został wybrany zarządzany przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, budynek przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie. Jest to obiekt reprezentatywny dla dużej ilości zabudowy z przełomu XIX i XX wieku, z jaką spotykamy się w Krakowie. W budynku tym znajdują się zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe (w tym m.in. antykwariat Abecadło funkcjonujący w lokalu po dawnej aptece z historycznym wystrojem). Nieruchomość jest wpisana do Rejestru Zabytków, tak więc podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. W ramach projektu FuturHist, w tym budynku zostaną wykonane prace, mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na energię.

 

W projekcie bierze udział 14 beneficjentów z 8 krajów Unii Europejskiej oraz 3 partnerów stowarzyszonych z Wielkiej Brytanii. Liderem projektu jest Akademia Europejska w Bolzano (EURAC) z Włoch.

Budżet przewidziany dla ZBK wynosi ponad 270 000 EURO (ok 1 250 tys. PLN), z czego prawie 150 000 EURO to środki, przeznaczone na wykonanie prac projektowych i budowalnych w wybranym do projektu budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie. Projekt jest w 100% dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa. Realizowany będzie przez okres 4 lat, od grudnia 2023 r. do grudnia 2027 r.

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie jest bardzo zainteresowany wynikami przedmiotowego projektu oraz wypracowanymi w jego trakcie rozwiązaniami, gdyż ponad 40 % zarządzanych przez ZBK budynków (przeszło 220 nieruchomości), podlega jakiejś formie ochrony konserwatorskiej (wpis do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków).

W poprzednich latach Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie koncentrował się głównie na zmianie systemów grzewczych w zarządzanych budynkach, w związku z programem likwidacji źródeł niskiej emisji. W ramach tych działań m.in. ponad 60 budynków komunalnych zostało podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Obecne wyzwania dotyczą przystosowania zarządzanych budynków do zmian klimatycznych.

W ramach działań w tym obszarze ważne jest zarówno zmniejszenie zapotrzebowania poszczególnych nieruchomości na energię, jak i zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Wypracowanie odpowiedniej metodologii w tym zakresie jest szczególnie istotne w odniesieniu do budynków podlegających ochronie konserwatorskiej, gdyż w odniesieniu do takich obiektów, niejednokrotnie standardowe rozwiązania nie mogą być zastosowane.