górne tło

Tydzień Rewitalizacji w Krakowie

Gmina Miejska Kraków, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa. Będzie on stanowił najważniejszy dokument mający na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów obszarów zdegradowanych i zamieszkujących je społeczności lokalnych, lub zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz technicznych.

W związku z powyższym Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK organizuje „Tydzień Rewitalizacji w Krakowie”, w ramach którego zaplanowano następujące wydarzenia:

· 15 maja w godz. 17:00-19:00 – Dom Utopii-Międzynarodowe Centrum Empatii na os. Szkolnym 26a – spotkanie z mieszkańcami, NGO oraz lokalnymi liderami – dla podobszaru „stara Nowa Huta”,

· 17 maja w godz. 17:00-19:00 – Muzeum Etnograficzne na pl. Wolnica 1– spotkanie z mieszkańcami, NGO oraz lokalnymi liderami – dla podobszarów „Kazimierz-Stradom” oraz „Grzegórzki-Wesoła”.