górne tło

Komitet Monitorujący FE rozpoczął prace

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 odbyło się 23 marca w Cricotece. Powołanie Komitetu stanowi jeden z podstawowych warunków  rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej.

Komitet tworzą przedstawiciele związków samorządowych, zawodowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, uczelni wyższych, ministerstw i instytucji zarządzającej. Pierwsze posiedzenie otworzył marszałek województwa – Pan Witold Kozłowski, który wręczał  powołania nowym członkom. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Mirosław Dybowski – przedstawiciel Komisji Europejskiej. W trakcie spotkania omówiono harmonogram prac Komitetu w roku bieżącym oraz przestawiono wstępne propozycje kryteriów wyboru projektów, które będą zatwierdzane na kolejnym posiedzeniu.