górne tło

Broszura informacyjna poświęcona Instrumentowi „Łącząc Europę”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało na swoich stronach broszurę informacyjną poświęconą Instrumentowi „Łącząc Europę”, która stanowi ciekawe kompendium ukazujące wkład tego źródła finansowania w realizację projektów infrastruktury transportowej w Polsce w okresie programowania 2014-2020.

Oprócz prezentacji informacji o samym Instrumencie, dokument umożliwia zapoznanie się z portfolio wspieranych przedsięwzięć w naszym kraju. Również projekt Gminy Miejskiej Kraków - „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” znalazł się na stronach broszury, która dostępna jest pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/aktualnosci/album-o-efektach-wdrazania-instrumentu-laczac-europe-cef-w-polsce/