górne tło

Umowa o dofinansowanie dla projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia” podpisana

6 października 2021 roku Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia”.

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada od ulicy Żelaznej do Woronicza w Krakowie i stanowi uzupełnienie ciągu rowerowego powstającego po zachodniej stronie al. 29 Listopada. Długość ścieżki wpisującej się w istniejącą sieć infrastruktury rowerowej wyniesie około 950 metrów, a jej realizacja wpłynie pozytywnie na zwiększony udział mniej uciążliwych dla środowiska środków transportu.

Wartość inwestycji została określona na 7 373 706,86 zł, a dofinansowanie wyniesie 5 775 946,48 zł. Zakończenie zadania realizowanego w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest na koniec 2022 roku.