górne tło

Spotkanie partnerów w ramach projektu RU:RBAN

W dniach 7 i 8 czerwca Kraków gościł partnerów zagranicznych projektu RU:RBAN realizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach programu Urbact III. Partnerzy spotkali się po raz pierwszy od ponad roku na żywo, wcześniejsze spotkania odbywały się wyłącznie w formule online.

Seminarium w Krakowie było jednym z ostatnich spotkań projektowych, tak więc pierwsza część dedykowana była podsumowaniom prowadzonych działań.

Projekt dotyczy wsparcia rozwoju ogrodnictwa miejskiego, zarówno na etapie zakładania jak i przy utrzymywaniu ogrodów, w szczególności poprzez szkolenie liderów, ogrodników i przekazywanie know-how. Ogrody społeczne stanowią bowiem ważne narzędzie integracji społecznej i rewitalizacji miast.

W ramach projektu, Kraków jako pierwsze miasto w Polsce opracował ogólnomiejskie regulacje dotyczące zakładania i funkcjonowania ogrodów społecznych. Dzięki przełożeniu na grunt polski regulacji wprowadzonych w Rzymie, czyli u lidera projektu, krakowianie mają możliwość wykorzystać swój ogrodniczy potencjał. Druga część seminarium poświęcona była wizytom studyjnym.

Partnerzy zagraniczni odwiedzili 6 ogrodów społecznych: w Zesławicach, przy fundacji ALLIN, ogrody: „Klinówka”, „Macierzanki”, „Salwator” oraz ogródek przy szkole Podstawowej nr 106. Spotkania na miejscu z prowadzącymi je społecznikami i ogrodnikami stanowiły okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk zarówno odnośnie formy i procedur zakładania ogrodów, jak i porad stricte związanych z ogrodnictwem. Ostatnim punktem była wizyta na dziedzińcu bocznym przy magistracie, gdzie uroczyście otworzono jedenasty krakowski ogród społeczny. Spotkanie to zwieńczyło wspólne sadzenie kwiatów i ziół.

Projekt RU:Rban powoli dobiega końca. Konferencja końcowa odbędzie się u lidera projektu, w Rzymie.