górne tło

Projekt Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride wybrany do dofinansowania

14 lipca 2020 roku projekt Gminy Miejskiej Kraków Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride został wybrany do dofinansowania.

Projekt obejmuje budowę stacji kolejowej "Kraków Prądnik Czerwony", która będzie stanowić jeden z przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowo powstanie parking działający w systemie P+R, a cała inwestycja ma na celu organizację komunikacyjnego węzła przesiadkowego, co zwiększy dostępność komunikacji zbiorowej dla podróżnych.

Wartość inwestycji została określona na 48 846 800,00 zł, a dofinansowanie wyniesie 27 198 515,63 zł. Zakończenie zadania realizowanego w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest na koniec 2022 roku.