górne tło

Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII

W dniu 11 października br. Nowohuckie Centrum Kultury podpisało umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII".  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. NCK zyska dofinansowanie w wysokości ok. 5,3 mln zł. Wartość projektu to ok. 8,1 mln zł.

Projekt zakłada m.in. modernizację ogólnodostępnej przestrzeni publicznej wokół Nowohuckiego Centrum Kultury głównie poprzez odtworzenie stanu pierwotnego - m.in. demontaż zużytych elementów infrastruktury (m.in. krawężniki, bariery, lampy, tzw. mała architektura) i ustawienie nowych. Zmodernizowane zostaną ciągi komunikacyjne, zarówno piesze, jak i drogowe. Modernizacja zakłada także odkopanie i odbudowę schodów prowadzących bezpośrednio na teren Łąk Nowohuckich.

dolne t�o