górne tło

Projekt „Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” uzyskał dofinansowanie

W dniu 28.12.2017 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który będzie realizowany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 

Całkowita wartość projektu: 12 293 716,00 PLN, a pozyskane dofinansowanie: 8 991 980,66 PLN. Modernizacja systemu tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa realizowana jest w ramach podziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2018 r.

dolne t�o