górne tło

Projekty MPEC S.A. z dofinansowaniem

W październiku br. pomiędzy MPEC SA. w Krakowie a NFOŚiGW zostały podpisane umowy o dofinansowanie trzech projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi ok. 150 mln zł, a realizacja projektów wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2.5 o ok. 60 Mg/rok.

Dofinansowane projekty to:

Koszt całkowity projektu 73,8 mln zł w tym dofinansowanie 39,3 mln zł

Koszt całkowity projektu 199,0 mln zł w tym dofinansowanie 82,0 mln zł

Koszt całkowity projektu 92,7 mln zł w tym dofinansowanie 30,8 mln zł

dolne t�o