górne tło

Umowa o dofinansowanie dla Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie zawarta

19 października bieżącego roku Gmina Miejska Kraków zawarła z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci przy Komisji Europejskiej umowę o dofinansowanie dla projektu Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Dofinansowanie wynosi 1 175 000 EUR, przy całkowitej wartości szacowanej na 2 350 000 EUR.

Studium wykonalności będące przedmiotem projektu będzie stanowić dokument pozwalający na dokładne określenie warunków realizacji szybkiego i bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Przygotowane zostaną szczegółowe analizy finansowe i ekonomiczne oraz przedstawione zostaną możliwości realizacyjne (montaż finansowy zadania, etapowanie budowy), a przygotowane opracowanie oceni możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta oraz możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego na realizację wszystkich etapów przyszłych zadań (np. granty UE, środki Skarbu Państwa, partnerzy prywatni, kredyty bankowe). Zakończenie prac studyjnych zostało zaplanowane na koniec 2020 roku.

dolne t�o