górne tło

Kolejne wielomilionowe dofinansowanie na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej ze środków Funduszu Spójności

W dniu  30 października 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie dla Projektu  pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI.

Planowany całkowity koszt Projektu przekracza kwotę 70 mln zł, natomiast dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia udzielone w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, to blisko 36,6 mln zł. Projekt zostanie w całości ukończony do końca 2020 roku.

http://wodociagi.krakow.pl/aktualnosc/podpisanie-umowy-gospodarka-wodno-sciekowa-w-krakowie---etap-vi,1261.html

 

dolne t�o