górne tło

Podpisano umowę na realizację projektu Rodzicu nie jesteś sam!

W dniu 29.09.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. Rodzicu nie jesteś sam! Celem głównym projektu jest wsparcie młodych rodzin i pomoc w adaptacji do roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka.

Wypracowane rozwiązania oparte będą o współpracę międzysektorową pomiędzy jednostakami miejskimi, organizacją pozarządową (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego ) a partnerem zagranicznym: Jugen Und Sozialamt z Frankfurtu nad Menem.

Doświadczenia niemieckie pozwolą na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wsparcia rodzin tuż po narodzeniu dziecka. Długoletnie doświadczenie partnera niemieckiego, który realizuje system wczesnego wspomagania dla młodych rodzin w trudnej sytuacji społecznej podniesie jakość planowanych do wdrożenia rozwiązań oraz pozwoli na przygotowanie szeroko rozbudowanej sieci wsparcia.

dolne t�o