górne tło

Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu Slow Food

15 września, podczas Festiwalu Sera w Bra (Włochy) zainaugurowana została realizacja projektu SLOW FOOD CENTRAL EUROPE, finansowanego ze środków unijnego programu Interreg Central Europe. Liderem projektu jest stowarzyszenie Slow Food z Włoch, a udział w nim bierze 11 partnerów z 5 krajów, w tym Miasto Kraków.

Gastronomia i dziedzictwo kulinarne są często używane jako narzędzie promocji oferty turystycznej miasta, czy regionu, ale wciąż zbyt rzadko służą zrównoważonemu rozwojowi i integracji społecznej. Dlatego celem nowego projektu jest opisanie i promocja dziedzictwa kultury związanego z żywnością, tak, aby posłużyło ono budowaniu zrównoważonej gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

Miasta stanowią idealne środowisko, w którym tego rodzaju cele mogą zostać skutecznie zrealizowane: mogą być “oknem” na międzynarodowe rynki, ale zarazem oferują duże możliwości współpracy z lokalnymi społecznościami i biznesem.

Projekt Slow Food Central Europe będzie realizowany w pięciu miastach: Wenecji (Włochy), Dubrowniku (Chorwacja), Brnie (Czechy), Kecskemét (Węgry) oraz Krakowie. „Każdy kraj posiada własną tożsamość kulturową, której częścią jest dziedzictwo gastronomiczne” – mówi Piero Sardo, prezydent Fundacji Slow Food ma Rzecz Bioróżnorodności Foundation for Biodiversity – składają się na nie produkty, ale też tradycje i wiedza, przekazywane przez tysiące lat w lokalnych społecznościach, ale także w wyniku ich kontaktów z innymi społecznościami. Bogactwo dziedzictwa gastronomii to element wzbogacający każdą społeczność. W przypadku krajów Europy Środkowej różnorodność kulturowa oparta jest na wspólnej podstawie. Główny celem projektu „Slow Food Central Europe” jest więc poszukiwanie tradycji wspólnych dla krajów-partnerów projektu, a zarazem ochrona i promocja bioróżnorodności w gastronomii.

W inauguracji projektu udział wzięła także przedstawicielka organizacji Europa Nostra, europejskiej federacji organizacji zajmujących się dziedzictwem kultury. Zrzesza ona 250 organizacji pozarządowych i 150 instytucji publicznych z 40 krajów Europy.

Lista partnerów projektu Slow Food Central Europe:

- Slow Food (Włochy)

- Miasto Wenecja (Włochy)

- Uniwersytet Nauk Gastronomicznych (Włochy)

- DURA – Agencja Rozwoju Miasta Dubrownik (Chorwacja)

- Stowarzyszenie Kinookus Association (Chorwacja)

- Centrala Ruchu Turystycznego Moraw Południowych w Brnie (Czechy)

- Slow Food Brno (Czechy)

- Miasto Kraków (Polska)

- Slow Food Polska (Polska)

- Miasto Kecskemét (Węgry)

- Slow Food Kiskunság (Węgry)

Slow Food to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz wizji świata, w którym produkcja żywności odbywa się w sposób zrównoważony, a dostęp do niej jest równy dla wszystkich. Slow Food tworzy ponad 1 500 lokalnych oddziałów i 2 400 społeczności wspierających, angażując miliony osób na całym świecie. Dzięki globalnym projektom (m.in. Arka Smaku, czy Ogrody Afryki) oraz utworzeniu sieci Terra Madre, Slow Food aktywnie chroni dziedzictwo rolnictwa i produkcji żywności oraz promuje zrównoważone metody uprawy i hodowli szanujące środowisko, zdrowie ludzkie i różnorodność lokalnych kultur.

Więcej Informacji: Slow Food International Press Office internationalpress@slowfood.it, +39 0172 419 645 Twitter: @SlowFoodPress

 

dolne t�o