górne tło

Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”

W dniu 22 września br. podpisano umowę o dofinansowania dla projektu: Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

W ramach inwestycji o wartości: 1 066 984,26 zł i dofinansowaniu UE: 497 047,56 zł przewidziane jest wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej Klub Kultury "Mydlniki" obejmującej: ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymianę poszycia dachowego i ocieplenie dachu, wymianę okien i drzwi, usprawnienie dotyczące klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach - Centrala wentylacyjna, modernizację instalacji c.o. oraz c.w.u.

dolne t�o