górne tło

Umowa dla rozbudowy ulicy Myślenickiej podpisana

30 sierpnia Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie.

Rozbudową objęty zostanie odcinek od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami: Warszewicza, Morozewicza, Merkuriusza Polskiego, Siarczanogórską, Siarczki, Szybisko, Sawiczewskich, Niewodniczańskiego. Ponadto zakres projektu obejmie między innymi przebudowę sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy standardów podróżowania mieszkańców Krakowa oraz Gmin ościennych wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane zostało na koniec 2019 roku. Koszt realizacji wyniesie 37 758 045,93 zł, a dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 15 095 460,20 zł. Projekt ujęty jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

dolne t�o