górne tło

Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej

W dniu 29.08.2017 r.  zawarto umowę dofinansowania dla projektu pn. Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzone kompleksowa termomodernizacja w 20 budynkach, w których realizowane są zadania pomocy społecznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 20,6 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie to 12,4 mln zł.

dolne t�o