górne tło

Kolejne umowy o dofinasowanie dla ścieżek rowerowych

W dniu 29.06.2017 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla dwóch ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (całkowita wartość projektu: 5 055 000,00 zł, w tym 3 553 440,67 zł dofinansowanie UE) oraz Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (całkowita wartość projektu: 1 266 993,96 zł, w tym 1 076 944,84 zł dofinansowanie UE).

 

 

Inwestycje realizowane są w ramach podziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020 i zostaną zakończone w roku bieżącym.

dolne t�o