górne tło

Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa z dofinansowaniem UE

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w  dniu 1 czerwca został wybrany do dofinansowania projekt pn. Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy Krakowa będą mogli uzyskać dofinansowanie do zmiany nieekologicznego systemu ogrzewania na przyjazne środowisku ogrzewanie gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej czy też do zastosowania pompy ciepła. Dofinansowanie będzie realizowane w oparciu o przeprowadzoną ocenę energetyczną.

Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 74,8 mlz zł, przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 90,7 mln zł .

dolne t�o