górne tło

Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią

Projekt pn.  Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią, 30 maja br uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w ramach Poddziałania 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Dofinansowanie wyniesie 1 889 128,40 zł.

Projekt swoim zakresem obejmuje m.in. wymianę oświetlenia na energooszczędne wraz z montażem systemu inteligentnego zarządzania energią, wymianę oświetlenia awaryjnego oraz modernizację instalacji p.poż. W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną, zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz poprawi się estetyka obiektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 5,3 mln zł.

dolne t�o