górne tło

Uroczyste zakończenie projektu Centrum Kształcenia Ustawicznego

W dniu 24 maja 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki na Osiedlu Szkolnym 21 w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu pn. „Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” zrealizowanego w ramach programu Erasmus+.

W dniach od 30.01.2017r. do 10.02.2017r. dwudziestu słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach technik administracji oraz technik informatyk wzięło udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie.

Słuchacze w zawodzie technik administracji (11 osób) odbyli praktyki m.in. w biurach nieruchomości - Warwick Estate Agents, Maple Estates, przedszkolu - Learning Stars Montessori Children’s House czy fundacjach prowadzących „charity shops”. Słuchacze w zawodzie technik informatyk ( 9 osób) odbyli praktyki w firmach informatycznych, takich jak Oxfam Stanmore Zettabyte IT, Stamford Hill Computers, Prontaprint Harrow, Prontaprint Chiswick, Prontaprint East Sheen, PC MACgicians czy Paiwand.

Instytucją pośredniczącą w zorganizowaniu praktyk był renomowany ADC College w Londynie.

Celem projektu było uzyskanie przez uczestników dodatkowych kompetencji zawodowych dzięki poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu administracji i informatyki oraz wykorzystanie jej w praktyce w rzeczywistym, międzynarodowym środowisku pracy w czasie dwutygodniowych staży zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie.

Dodatkowo uczestnicy rozwinęli kompetencje językowe, zwłaszcza w zakresie posługiwania się językiem angielskim zawodowym oraz zdobyli nowe doświadczenia i kontakty zawodowe. Przełamali barierę w komunikowaniu się i używaniu języka angielskiego podczas kontaktów z rodzimymi użytkownikami języka (byli zakwaterowani u angielskich rodzin) oraz poznali historię i kulturę Wielkiej Brytanii, zwiedzili zabytki i muzea w Londynie podczas całodniowej wycieczki z przewodnikiem oraz we własnym zakresie w czasie wolnym, m.in. Westminster – budynek parlamentu, Big Bena, katedrę Westminster Abbey, pałac Buckingham, Tower, katedrę St Paul’s, teatr szekspirowski Globe, Trafalgar Square, Piccadilly Circus oraz wspaniałe londyńskie muzea – Muzeum Nauki, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Wiktorii i Alberta, British Muzeum, Galerię Narodową czy Tate Modern.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej ze środków Erasmus+: 41 368 euro.

W uroczystości zakończenia projektu wzięli udział zaproszeni goście: Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego – pan Marek Filipczyk, Kierownik ds. Kształcenia Ustawicznego CKP – pani Barbara Dobrek, przedstawiciel ZNP w Krakowie pani Jadwiga Cieplińska, redaktor naczelny „Hejnału Oświatowego” pani Daria Grodzka oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa z Biura Funduszy Europejskich pan Grzegorz Grzybczyk.

Pani Dyrektor CKU Krystyna Łabędzka podsumowała projekt. Koordynator projektu pani Wioletta Perzanowska zaprezentowała przebieg praktyk zawodowych w Londynie. Uczestnicy praktyk otrzymali Certyfikaty poświadczające odbycie stażu w Londynie wydane przez CKU, a potwierdzone przez ADC College w Londynie.

dolne t�o