górne tło

„Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”

W dniu 15 maja br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”.  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości ok. 4,5 mln zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie ok. 1,1 mln zł przewidziane jest podniesienie efektywności energetycznej obiektu sportowego KS Korona w Krakowie.

W ramach projektu wyznaczono do termomodernizacji trzy z czterech części kompleksu tj.: I etap projektu - budynek administracyjny wraz z łącznikiem (przewiązką) oraz II etap projektu - budynek basenu. Kompleks sportowy KS Korona powstał na przełomie lat 50 oraz 60 i choć był poddawany pewnym modyfikacjom i usprawnieniom, to główne elementy budynków zostały niezmienione. Dlatego tak istotne jest wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, które umożliwią wprowadzenie współczesnych standardów energetycznych oraz znacząco poprawią komfort i efektywność użytkowania tych obiektów.

dolne t�o