górne tło

Gmina Miejska Kraków uzyskała dofinansowanie projektów związanych z budową ścieżek rowerowych

W dniu 13 kwietnia br.  Zarząd Województwa - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrała do dofinansowania w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski , Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT (Zintegrowane Inwestycja Terytorialne) dwa projekty  tj.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie” oraz „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie”.

Projekty będą realizowane prze Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Realizacja projektów przyczyni się do poprawy jakość infrastruktury rowerowej oraz zwiększenia długości tras rowerowych,  tworząc powiązania pomiędzy znacznymi obszarami miasta.  Gmina zyska dofinansowanie w wysokości  5,25 mln zł. Wartość projektów to  7,06 mln zł.

dolne t�o