górne tło

Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrała do dofinansowania w ramach Działania 6.2 - Dziedzictwo regionalne, Typ projektu D - Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej, projekt Gminy Miejskiej Kraków pn.„ Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”. Przedmiotowy projekt będzie realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej . Gmina zyska dofinansowanie w wysokości 2,99 mln zł. Wartość projektu to około 4, 94 mln zł.

dolne t�o