górne tło

Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie

Gmina Miejska Kraków 21 lutego 2017 roku zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Infrastruktura i Środowisko.

Wartość całkowita projektu wynosi 293,89 mln zł, w tym dofinansowanie 179,47 mln zł.

dolne t�o