górne tło

Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1.

Projekt obejmuje doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie w instrumenty pozwalające rozwijać działalność kulturalno-edukacyjną placówki oraz stworzenie warunków do właściwego użytkowania sprzętu muzycznego.
Wartość całkowita projektu wynosi 2,34 mln zł w tym dofinansowanie 1,99 mln zł.

dolne t�o