górne tło

Kolejna szkoła z dofinansowaniem UE

Pod koniec czerwca br. zgodnie z Uchwałą Nr 761/15 Zarządu Województwa Małopolskiego zostało przyznane dofinansowanie dla projektu: „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie". Przedsięwzięcie którego całkowita kwota to 418 782,68 zł, uzyskało dofinansowanie w wysokości 355 965,28 zł (85 %).

Projekt zakłada modernizację bazy technodydaktycznej ZSM nr 1 w Krakowie, modernizację trzech pracowni poprzez zakup zestawów komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem i urządzeniami dodatkowymi, które będą wykorzystywane w kształceniu ogólnokształcącym oraz zawodowym. Uwzględnia też dostosowanie techniczne istniejącej infrastruktury do wymogów zakupionego wyposażenia. Powyższe działania przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego ZSM1, utrzymania liczby uczniów rekrutowanych do szkoły na stałym poziomie, lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto nastąpi wzrost liczby przeszkolonych uczniów w zakresie szkoleń branżowych, potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz rozwój zawodowy kadry dydaktycznej.
Planowany termin zakończenia projektu to 31.10.2015 r.