górne tło

Środki norweskie na modernizację Teatru Łaźnia Nowa

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa", złożonego w ramach konkursu do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009-2014.  

Projekt obejmuje prace modernizacyjne, zakup wyposażenia oraz stworzenie platformy cyfrowej Teatru i przeprowadzenie digitalizacji zbiorów i zasobów audiowizualnych, filmowych i piśmienniczych. Łączny koszt planowanych działań to blisko 6,5 mln złotych, w tym dofinansowanie: ok. 4,5 mln zł. Zakończenie projektu planowane jest na II kwartał 2016 r.

Kluczowym efektem i wynikiem realizacji projektu będzie nowoczesny Teatr Łaźnia Nowa, w pełni wyremontowany, wyposażony w sprzęt pozwalający na efektywną działalność artystyczno-edukacyjną, a także działający jako wirtualna instytucja kultury dzięki stworzonej platformie cyfrowej i digitalizacji zasobów. Teatr stanie się nowoczesną instytucją kultury, gotową do współpracy z wybitnymi reżyserami i twórcami, przyciągającą najlepsze światowe spektakle i oferującą działania edukacyjne dla społeczności.