górne tło

Rezultaty projektu USER

Dobiegł końca projekt USER, realizowany przez ostatnie dwa lata przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Wydział Rozwoju Miasta UMK w partnerstwie z 8 miastami europejskimi, współfinansowany ze środków programu Urbact II.

 

Realizacja projektu odbywała się na dwóch poziomach: międzynarodowym i lokalnym.
Wspólnie z 8 partnerami projektu oraz przy współpracy z ekspertami, bazując na doświadczeniach ze swoich miast opracowano podręcznik dobrych praktyk. W podręczniku tym podjęto próbę skatalogowania porad jak poprawić planowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miastach, tak by stały się przyjazne dla użytkowników.

 

Dokument w języku angielskim: "Podręcznik dobrych praktyk: jak poprawić użytkowanie przestrzeni publicznych w europejskich miastach"

Na poziomie lokalnym, wspólnie z tzw. Lokalną Grupą Wsparcia, opracowano dokument Lokalny Plan Działania dla osiedla Azory, zawierający zarówno diagnozę, stwierdzone nieprawidłowości w użytkowaniu przestrzeni publicznej jak i listę proponowanych rozwiązań i postulatów zaradzenia problemom osiedla.

Lokalny Plan Działania dla Osiedla Azory wraz z załącznikami: Plan, zał.1, zał.2, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7.