górne tło

Wyodrębnione środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla krakowskich inwestycji

Wraz z początkiem lutego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyodrębniło pulę środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i dokonało jej podziału na poszczególne ośrodki planujące realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W praktyce oznacza to, że Kraków będzie mógł zrealizować inwestycje o charakterze komplementarnym do zadań realizowanych w ramach ZIT o łącznym dofinansowaniu liczącym około 107 mln EUR dla zakresu obejmującego sieci ciepłownicze oraz około 106 mln EUR dla zadań związanych z transportem miejskim (budowa/modernizacja linii tramwajowych).