górne tło

Dofinansowanie dla przebudowy torowiska w al. Jana Pawła II

Gmina Miejska Kraków uzyskała dofinansowanie dla jednej z głównych, bieżących inwestycji transportowych – przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem.

3 lipca zawarta została umowa o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny o długości około 5,5 km wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto przebudowane zostanie torowisko w rejonie skrzyżowania ulic Meissnera i al. Jana Pawła II, sieć trakcyjna z zasilaniem i ogrzewaniem zwrotnic. Powstanie również budynek sieci trakcyjnej „Wieczysta".

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane zostało na koniec przyszłego roku, dofinansowanie wynosi 68,68 milionów złotych przy całkowitym koszcie inwestycji na poziomie 142,86 milionów złotych.