Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Mon, 25 Jan 2021 13:44:44 +0100 Kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact w ramach projektu Tourism Friendly Cities https://ue.krakow.pl/aktualnosci/245344,229,komunikat,kolejne_spotkanie_lokalnej_grupy_urbact_w_ramach_projektu_tourism_friendly_cities_.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/245344,229,komunikat,kolejne_spotkanie_lokalnej_grupy_urbact_w_ramach_projektu_tourism_friendly_cities_.html W dniu 15 grudnia 2002 roku po raz kolejny spotkała się w formule hybrydowej Lokalna Grupa Urbact (Urbact Local Group), dla projektu Miasta Przyjazne Turystyce (Tourism Friendly Cities). Spotkanie odbyło się w ramach Forum Turystyki zorganizowanego w centrum kongresowym ICE. W spotkaniu uczestniczyli między innymi wiceprezydent Krakowa, pełnomocnik Prezydenta Krakowa do spraw Kultury, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, dyrektorzy i pracownicy krakowskich muzeów, przedsiębiorcy i zainteresowani mieszkańcy. ]]> Fri, 18 Dec 2020 09:24:03 +0100 Nowy projekt termomodernizacyjny wybrany do dofinansowania https://ue.krakow.pl/aktualnosci/245218,226,komunikat,nowy_projekt_termomodernizacyjny_wybrany_do_dofinansowania.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/245218,226,komunikat,nowy_projekt_termomodernizacyjny_wybrany_do_dofinansowania.html W dniu 10 grudnia br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę, zgodnie z którą projekt pt.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków” został wybrany do dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Planowane koszty całkowite to kwota: 5 914 856,58 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 2 327 700,80 zł. ]]> Tue, 15 Dec 2020 14:17:43 +0100 MIASTA PRZYJAZNE TURYSTYCE - Kraków w projekcie europejskim https://ue.krakow.pl/aktualnosci/242047,229,komunikat,miasta_przyjazne_turystyce_-_krakow_w_projekcie_europejskim.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/242047,229,komunikat,miasta_przyjazne_turystyce_-_krakow_w_projekcie_europejskim.html Grupa miast europejskich (Utrecht, Wenecja, Druskienniki, Rovaniemi, Dún Laoghaire, Cáceres, Braga, Dubrownik, Kraków oraz Genua, będąca liderem, rozpoczęła drugi etap realizacji projektu pod nazwą Tourism Friendly Cities w ramach programu URBACT III współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ]]> Fri, 14 Aug 2020 12:23:31 +0200 Projekt Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride wybrany do dofinansowania https://ue.krakow.pl/aktualnosci/241969,226,komunikat,projekt_budowa_przystanku_kolejowego_ska__krakow_pradnik_czerwony__wraz_z_budowa_parkingu_typu_park___ride_wybrany_do_dofinansowania.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/241969,226,komunikat,projekt_budowa_przystanku_kolejowego_ska__krakow_pradnik_czerwony__wraz_z_budowa_parkingu_typu_park___ride_wybrany_do_dofinansowania.html 14 lipca 2020 roku projekt Gminy Miejskiej Kraków Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride został wybrany do dofinansowania. ]]> Wed, 12 Aug 2020 14:15:41 +0200 Kolejny projekt zapewniający dostępność usług społecznych uzyskał unijne wsparcie https://ue.krakow.pl/aktualnosci/241183,229,komunikat,kolejny_projekt_zapewniajacy_dostepnosc_uslug_spolecznych_uzyskal_unijne_wsparcie.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/241183,229,komunikat,kolejny_projekt_zapewniajacy_dostepnosc_uslug_spolecznych_uzyskal_unijne_wsparcie.html W dniu 1 lipca br. rozpoczęła się realizacja projektu pt.: W sile wieku 2. Inicjatywa zakłada uruchomienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków specjalistycznej placówki (Klub Samopomocy–Specjalistyczny) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację starszym osobom niesamodzielnym po przebytym udarze mózgu, z chorobą Alzheimera lub zespołami otępiennymi. ]]> Tue, 07 Jul 2020 07:46:14 +0200 Nabór do Poddziałania 2.1.1 - Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnięty https://ue.krakow.pl/aktualnosci/238954,229,komunikat,nabor_do_poddzialania_2_1_1_-_elektroniczna_administracja_w_ramach_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego_na_lata_2014-2020_rozstrzygniety_.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/238954,229,komunikat,nabor_do_poddzialania_2_1_1_-_elektroniczna_administracja_w_ramach_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego_na_lata_2014-2020_rozstrzygniety_.html W dniu 12 marca br. Zarząd Województwa dokonał wyboru 17 projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.1.1 - Elektroniczna administracja. Wśród wybranych projektów jest także projekt Gminy Miejskiej Kraków pn. „Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne”. ]]> Tue, 07 Apr 2020 16:21:08 +0200 Nowy projekt Smart City - ATELIER w ramach programu Horyzont 2020 https://ue.krakow.pl/aktualnosci/237022,229,komunikat,nowy_projekt_smart_city_-_atelier_w_ramach_programu_horyzont_2020.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/237022,229,komunikat,nowy_projekt_smart_city_-_atelier_w_ramach_programu_horyzont_2020.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

1 listopada 2019 r. Gmina Miejska Kraków oficjalnie przystąpiła do realizacji projektu pn. ATELIER - AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 i koordynowanego przez miasto Amsterdam. ATELIER koncentruje się na rozwoju Dystryktów Dodatnio Energetycznych w dwóch miastach wiodących – Amsterdamie (Niderlandy) i Bilbao (Hiszpania), łącząc przy tym 30 partnerów z 11 europejskich krajów, w tym Miasto Kraków. ]]>
Mon, 17 Feb 2020 08:58:43 +0100
Rozpoczęła się realizacja nowego unijnego projektu turystycznego https://ue.krakow.pl/aktualnosci/235146,230,komunikat,rozpoczela_sie_realizacja_nowego_unijnego_projektu_turystycznego.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/235146,230,komunikat,rozpoczela_sie_realizacja_nowego_unijnego_projektu_turystycznego.html Gmina Miejska Kraków przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu Tourism Friendly Cities, który ma dotyczyć analizy aspektów życia miasta turystycznego i wypracowania wspólnych rozwiązań dla rozwoju zrównoważonej turystyki w miastach, które borykają się z dużym natężeniem ruchu turystycznego. ]]> Tue, 26 Nov 2019 08:13:38 +0100 Wolne miejsca w żłobkach samorządowych dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu unijnego „Daj szansę” https://ue.krakow.pl/aktualnosci/233717,229,komunikat,wolne_miejsca_w_zlobkach_samorzadowych_dla__dzieci_z_niepelnosprawnosciami_w_ramach_projektu_unijnego__daj_szanse_.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/233717,229,komunikat,wolne_miejsca_w_zlobkach_samorzadowych_dla__dzieci_z_niepelnosprawnosciami_w_ramach_projektu_unijnego__daj_szanse_.html Głównym celem projektu jest podjęcie lub powrót do pracy przez rodziców dzieci do lat 3, w tym w szczególności rodziców dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom w żłobkach samorządowych. ]]> Tue, 08 Oct 2019 07:47:27 +0200 Umowa o dofinansowanie dla projektu: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24. https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232701,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu__gleboka_modernizacja_zlobka_samorzadowego_nr_14_w_krakowie_ul__sienkiewicza_24_.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232701,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu__gleboka_modernizacja_zlobka_samorzadowego_nr_14_w_krakowie_ul__sienkiewicza_24_.html W dniu 30.08.2019 Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24, ramach podziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ]]> Fri, 30 Aug 2019 13:19:13 +0200