Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Sat, 24 Mar 2018 09:23:42 +0100 Powstaną nowe ścieżki rowerowe ze środków UE http://ue.krakow.pl/aktualnosci/218348,229,komunikat,powstana_nowe_sciezki_rowerowe_ze_srodkow_ue.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/218348,229,komunikat,powstana_nowe_sciezki_rowerowe_ze_srodkow_ue.html W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ]]> Wed, 07 Mar 2018 14:18:35 +0100 Termomodernizacja Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217821,229,komunikat,termomodernizacja_pawilonu_nr_3_zakladu_opiekunczo___leczniczego_w_krakowie.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217821,229,komunikat,termomodernizacja_pawilonu_nr_3_zakladu_opiekunczo___leczniczego_w_krakowie.html 5 lutego 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie, który będzie realizowany w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ]]> Fri, 16 Feb 2018 13:49:08 +0100 Projekt Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie z decyzją o dofinansowaniu http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217766,229,komunikat,projekt__zakladu_opiekunczo-leczniczego_w_krakowie_z_decyzja_o_dofinansowaniu.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217766,229,komunikat,projekt__zakladu_opiekunczo-leczniczego_w_krakowie_z_decyzja_o_dofinansowaniu.html Dnia 8 lutego 2018 r. Uchwałą nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania projekt realizowany przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie pn.  „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , 9. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa. ]]> Thu, 15 Feb 2018 10:51:24 +0100 Budowa kolejnej ścieżki rowerowej uzyskała dofinansowanie http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217764,229,komunikat,budowa_kolejnej_sciezki_rowerowej_uzyskala_dofinansowanie.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217764,229,komunikat,budowa_kolejnej_sciezki_rowerowej_uzyskala_dofinansowanie.html W dniu 12.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa. Inwestycja  o całkowitej wartości: 9 397 191,44 zł  i dofinansowaniu:  7 272 198,00 zł, realizowana jest w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2018 r. ]]> Thu, 15 Feb 2018 10:41:04 +0100 Warsztaty SlowFood CE w Krakowie http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217707,229,komunikat,warsztaty_slowfood_ce_w_krakowie.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217707,229,komunikat,warsztaty_slowfood_ce_w_krakowie.html Od 7 do 10 lutego gościli w Krakowie partnerzy projektu „Slow Food-CE”, realizowanego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa. Obok warsztatów i szkoleń dotyczących badania wspólnego dziedzictwa kulinarnego, uczestnicy projektu z Wenecji (Włochy), Brna (Czechy), Dubrownika (Chorwacja) i Kecskemet (Węgry) mogli zapoznać się z małopolskimi produktami regionalnymi i poznać tradycyjne metody ich wytwarzania. Obok kiełbasy lisieckiej i oscypka nie zabrakło oczywiście krakowskiej dumy, czyli obwarzanka. ]]> Tue, 13 Feb 2018 15:13:50 +0100 Innowacyjny, międzynarodowy projekt wspierania młodych przedsiębiorców wystartował w Krakowie. http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217392,229,komunikat,innowacyjny__miedzynarodowy_projekt_wspierania_mlodych_przedsiebiorcow_wystartowal_w_krakowie__.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217392,229,komunikat,innowacyjny__miedzynarodowy_projekt_wspierania_mlodych_przedsiebiorcow_wystartowal_w_krakowie__.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

To właśnie nasze miasto, obok sześciu innych w Europie, bierze udział w pionierskim programie akceleracyjnym, który ma opracować działania mające w przyszłości stanowić wzór dla rozwiązań w całej UE. CERIecon Playpark powstał w ramach realizacji „CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. ]]>
Mon, 05 Feb 2018 12:25:42 +0100
Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217120,229,komunikat,termomodernizacja_miedzyszkolnych_basenow_plywackich_w_krakowie.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/217120,229,komunikat,termomodernizacja_miedzyszkolnych_basenow_plywackich_w_krakowie.html W dniu 25.01.2018 r.  zawarto umowę dofinansowania dla projektu pn. Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja dwóch Międzyszkolnych Basenów Pływackich ,,Nowa Huta” na os. Kolorowym oraz „Śródmieście” przy ul. Francesco Nullo. Całkowita wartość projektu wynosi 1,2 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie to 0,7 mln zł. ]]> Fri, 26 Jan 2018 09:01:17 +0100 Projekt „Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” uzyskał dofinansowanie http://ue.krakow.pl/aktualnosci/216535,229,komunikat,projekt__rozwoj_systemu_informacji_dla_podrozujacych_na_obszarze_krakowskiego_obszaru_funkcjonalnego__uzyskal_dofinansowanie.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/216535,229,komunikat,projekt__rozwoj_systemu_informacji_dla_podrozujacych_na_obszarze_krakowskiego_obszaru_funkcjonalnego__uzyskal_dofinansowanie.html W dniu 28.12.2017 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który będzie realizowany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.  ]]> Thu, 04 Jan 2018 11:08:54 +0100 Podpisana umowa o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej http://ue.krakow.pl/aktualnosci/216501,229,komunikat,podpisana_umowa_o_dofinansowanie_dla_kolejnej_sciezki_rowerowej.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/216501,229,komunikat,podpisana_umowa_o_dofinansowanie_dla_kolejnej_sciezki_rowerowej.html W dniu 28.12.2017 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie. ]]> Wed, 03 Jan 2018 11:46:16 +0100 Kolejne projekty z dofinansowaniem http://ue.krakow.pl/aktualnosci/215778,229,komunikat,kolejne_projekty_z_dofinansowaniem_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/215778,229,komunikat,kolejne_projekty_z_dofinansowaniem_.html 5 grudnia 2017 r.  Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. ]]> Wed, 06 Dec 2017 11:59:54 +0100