Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Fri, 26 Apr 2019 02:11:50 +0200 Dni Otwarte Funduszy Europejskich - nabór projektów do VI edycji akcji http://ue.krakow.pl/aktualnosci/229057,229,komunikat,dni_otwarte_funduszy_europejskich_-_nabor_projektow_do_vi_edycji_akcji.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/229057,229,komunikat,dni_otwarte_funduszy_europejskich_-_nabor_projektow_do_vi_edycji_akcji.html Zapraszamy do zgłaszania projektów współfinansowanych ze środków unijnych do VI edycji akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Udział w Dniach Otwartych to doskonała okazja do promocji krakowskich projektów, tym bardziej, że w tym roku akcja towarzyszyć będzie obchodom 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. ]]> Wed, 10 Apr 2019 09:55:45 +0200 Umowa o dofinansowanie dla projektu Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride podpisana http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228797,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu_przebudowa_stacji_kolejowej_ska__krakow_swoszowice__wraz_z_budowa_parkingu_typu_park___ride_podpisana.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228797,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu_przebudowa_stacji_kolejowej_ska__krakow_swoszowice__wraz_z_budowa_parkingu_typu_park___ride_podpisana.html 29 marca 2019 roku Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride. ]]> Mon, 01 Apr 2019 13:51:02 +0200 Umowa dla ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada podpisana. http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228538,229,komunikat,umowa_dla_sciezki_rowerowej_wzdluz_al__29_listopada_podpisana_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228538,229,komunikat,umowa_dla_sciezki_rowerowej_wzdluz_al__29_listopada_podpisana_.html W dniu 22 marca 2019 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. ]]> Mon, 25 Mar 2019 15:07:35 +0100 Zaangażowanie lokalnych interesariuszy w promocję gastronomicznego dziedzictwa kulturowego - projekt Slow Food http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228462,229,komunikat,zaangazowanie_lokalnych_interesariuszy_w_promocje_gastronomicznego_dziedzictwa_kulturowego_-_projekt_slow_food.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228462,229,komunikat,zaangazowanie_lokalnych_interesariuszy_w_promocje_gastronomicznego_dziedzictwa_kulturowego_-_projekt_slow_food.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W ramach działań realizowanych w projekcie SlowFood-CE, finansowanym przez Interreg Central Europe, w dniu 7 marca w Brnie (Czechy) odbyło się forum skierowane do lokalnych interesariuszy. Dotyczyło ono zaangażowania lokalnych podmiotów w promocję dziedzictwa gastronomicznego. Prelegenci z miast partnerskich (Kraków-Polska, Dubrownik-Chorwacja, Kecskemét-Węgry, Wenecja-Włochy) podzielili się własnymi doświadczeniami ze wspólnej pracy publicznej i prywatnej w swoich regionach. ]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:38:06 +0100
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek http://ue.krakow.pl/aktualnosci/227558,229,komunikat,restauracja_wraz_z_adaptacja_obiektu_fortecznego_na_siedzibe_podmiotow_kultury_na_bazie_nieruchomosci_zabudowanej_fortem_nr_52_borek_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/227558,229,komunikat,restauracja_wraz_z_adaptacja_obiektu_fortecznego_na_siedzibe_podmiotow_kultury_na_bazie_nieruchomosci_zabudowanej_fortem_nr_52_borek_.html 20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek „ w ramach Poddziałanie 6.1.1 - Ochrona i opieka nad zabytkami, RPO WM 2014-2020. ]]> Wed, 20 Feb 2019 14:59:07 +0100 Świąteczne spotkania integrujące mieszkańców na osiedlu Azory http://ue.krakow.pl/aktualnosci/226307,229,komunikat,swiateczne_spotkania_integrujace_mieszkancow_na_osiedlu_azory.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/226307,229,komunikat,swiateczne_spotkania_integrujace_mieszkancow_na_osiedlu_azory.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Koniec roku obfituje w różnego rodzaju spotkania integracyjne: opłatkowe, mikołajkowe czy przy choince. Nie inaczej było na osiedlu Azory gdzie w ostatnim czasie miało miejsce kilka imprez dla mieszkańców w każdym wieku. ]]>
Wed, 16 Jan 2019 11:02:45 +0100
Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne http://ue.krakow.pl/aktualnosci/224324,226,komunikat,modernizacja_budynkow_teatru_ludowego_wraz_z_budowa_niezbednej_infrastruktury_do_prowadzenia_dzialan_kulturalnych_oraz_zagospodarowaniem_przestrzeni_wokol_budynkow_z_przeznaczeniem_na_cele_publiczne_i_spoleczne.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/224324,226,komunikat,modernizacja_budynkow_teatru_ludowego_wraz_z_budowa_niezbednej_infrastruktury_do_prowadzenia_dzialan_kulturalnych_oraz_zagospodarowaniem_przestrzeni_wokol_budynkow_z_przeznaczeniem_na_cele_publiczne_i_spoleczne.html W dniu 16 października br. Teatr Ludowy podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Teatr Ludowy zyska dofinansowanie w wysokości ok. 5,1 mln zł. Wartość projektu to ok. 24 mln zł.   ]]> Fri, 19 Oct 2018 11:04:20 +0200 Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII http://ue.krakow.pl/aktualnosci/224143,229,komunikat,przywrocenie_funkcji_publicznych_zdegradowanym_obszarom_nck_al__jpii.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/224143,229,komunikat,przywrocenie_funkcji_publicznych_zdegradowanym_obszarom_nck_al__jpii.html W dniu 11 października br. Nowohuckie Centrum Kultury podpisało umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII".  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. NCK zyska dofinansowanie w wysokości ok. 5,3 mln zł. Wartość projektu to ok. 8,1 mln zł. ]]> Mon, 15 Oct 2018 11:21:11 +0200 Fundusze UE i wszystko dobrze się składa http://ue.krakow.pl/aktualnosci/223691,229,komunikat,fundusze_ue_i_wszystko_dobrze_sie_sklada.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/223691,229,komunikat,fundusze_ue_i_wszystko_dobrze_sie_sklada.html Gmina Miejska Kraków jest jednym z pionierów w zakresie korzystania ze środków wspólnotowych. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pozyskaliśmy środki z funduszu przedakcesyjnego ISPA, co pozwoliło na realizację dwóch strategicznych projektów związanych z gospodarką odpadami stałymi w Krakowie oraz rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków Płaszów II. Na uwagę zasługuje również kompleksowa i systematyczna modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno – kanalizacyjnej. Uzupełnieniem istniejącego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi jest funkcjonujący od 2015r jeden z pierwszych w Polsce nowoczesny Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. ]]> Wed, 03 Oct 2018 10:36:00 +0200 Kolejny projekt z rewitalizacji podpisany http://ue.krakow.pl/aktualnosci/223143,229,komunikat,kolejny_projekt_z_rewitalizacji_podpisany_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/223143,229,komunikat,kolejny_projekt_z_rewitalizacji_podpisany_.html 3 września 2018 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu pn. Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22 w ramach Poddziałania 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, RPO WM 2014-2020. ]]> Thu, 13 Sep 2018 12:17:43 +0200