Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Fri, 22 Feb 2019 22:36:16 +0100 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek http://ue.krakow.pl/aktualnosci/227558,229,komunikat,restauracja_wraz_z_adaptacja_obiektu_fortecznego_na_siedzibe_podmiotow_kultury_na_bazie_nieruchomosci_zabudowanej_fortem_nr_52_borek_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/227558,229,komunikat,restauracja_wraz_z_adaptacja_obiektu_fortecznego_na_siedzibe_podmiotow_kultury_na_bazie_nieruchomosci_zabudowanej_fortem_nr_52_borek_.html 20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek „ w ramach Poddziałanie 6.1.1 - Ochrona i opieka nad zabytkami, RPO WM 2014-2020. ]]> Wed, 20 Feb 2019 14:59:07 +0100 Świąteczne spotkania integrujące mieszkańców na osiedlu Azory http://ue.krakow.pl/aktualnosci/226307,229,komunikat,swiateczne_spotkania_integrujace_mieszkancow_na_osiedlu_azory.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/226307,229,komunikat,swiateczne_spotkania_integrujace_mieszkancow_na_osiedlu_azory.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Koniec roku obfituje w różnego rodzaju spotkania integracyjne: opłatkowe, mikołajkowe czy przy choince. Nie inaczej było na osiedlu Azory gdzie w ostatnim czasie miało miejsce kilka imprez dla mieszkańców w każdym wieku. ]]>
Wed, 16 Jan 2019 11:02:45 +0100
Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne http://ue.krakow.pl/aktualnosci/224324,226,komunikat,modernizacja_budynkow_teatru_ludowego_wraz_z_budowa_niezbednej_infrastruktury_do_prowadzenia_dzialan_kulturalnych_oraz_zagospodarowaniem_przestrzeni_wokol_budynkow_z_przeznaczeniem_na_cele_publiczne_i_spoleczne.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/224324,226,komunikat,modernizacja_budynkow_teatru_ludowego_wraz_z_budowa_niezbednej_infrastruktury_do_prowadzenia_dzialan_kulturalnych_oraz_zagospodarowaniem_przestrzeni_wokol_budynkow_z_przeznaczeniem_na_cele_publiczne_i_spoleczne.html W dniu 16 października br. Teatr Ludowy podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Teatr Ludowy zyska dofinansowanie w wysokości ok. 5,1 mln zł. Wartość projektu to ok. 24 mln zł.   ]]> Fri, 19 Oct 2018 11:04:20 +0200 Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII http://ue.krakow.pl/aktualnosci/224143,229,komunikat,przywrocenie_funkcji_publicznych_zdegradowanym_obszarom_nck_al__jpii.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/224143,229,komunikat,przywrocenie_funkcji_publicznych_zdegradowanym_obszarom_nck_al__jpii.html W dniu 11 października br. Nowohuckie Centrum Kultury podpisało umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII".  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. NCK zyska dofinansowanie w wysokości ok. 5,3 mln zł. Wartość projektu to ok. 8,1 mln zł. ]]> Mon, 15 Oct 2018 11:21:11 +0200 Fundusze UE i wszystko dobrze się składa http://ue.krakow.pl/aktualnosci/223691,229,komunikat,fundusze_ue_i_wszystko_dobrze_sie_sklada.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/223691,229,komunikat,fundusze_ue_i_wszystko_dobrze_sie_sklada.html Gmina Miejska Kraków jest jednym z pionierów w zakresie korzystania ze środków wspólnotowych. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pozyskaliśmy środki z funduszu przedakcesyjnego ISPA, co pozwoliło na realizację dwóch strategicznych projektów związanych z gospodarką odpadami stałymi w Krakowie oraz rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków Płaszów II. Na uwagę zasługuje również kompleksowa i systematyczna modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno – kanalizacyjnej. Uzupełnieniem istniejącego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi jest funkcjonujący od 2015r jeden z pierwszych w Polsce nowoczesny Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. ]]> Wed, 03 Oct 2018 10:36:00 +0200 Kolejny projekt z rewitalizacji podpisany http://ue.krakow.pl/aktualnosci/223143,229,komunikat,kolejny_projekt_z_rewitalizacji_podpisany_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/223143,229,komunikat,kolejny_projekt_z_rewitalizacji_podpisany_.html 3 września 2018 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu pn. Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22 w ramach Poddziałania 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, RPO WM 2014-2020. ]]> Thu, 13 Sep 2018 12:17:43 +0200 Festyn sąsiedzki na powitanie jesieni w ramach projektu URB-INCLUSION http://ue.krakow.pl/aktualnosci/223083,229,komunikat,festyn_sasiedzki_na_powitanie_jesieni_w_ramach_projektu_urb-inclusion_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/223083,229,komunikat,festyn_sasiedzki_na_powitanie_jesieni_w_ramach_projektu_urb-inclusion_.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Wakacje szybko minęły, przed nami kolejny rok szkolny, nadchodzi jesień. Żeby wykorzystać ostatnie słoneczne dni Punkt Aktywności Lokalnej, Centrum Aktywności Seniora oraz Biuro Funduszy Europejskich w ramach unijnego projektu Urb-Inclusion w dniu 8 września 2018 roku zorganizowały kolejne spotkanie sąsiedzkie na powitanie jesieni. ]]>
Wed, 12 Sep 2018 11:11:11 +0200
Projekt SlowFood-CE ma już rok! http://ue.krakow.pl/aktualnosci/222877,229,komunikat,projekt_slowfood-ce_ma_juz_rok_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/222877,229,komunikat,projekt_slowfood-ce_ma_juz_rok_.html Projekt Slow Food-CE to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję i ochronę dziedzictwa gastronomicznego Europy Środkowej, regionu przechodzącego ogromne zmiany, którego wiele tradycji jest zagrożonych. W pięciu różnych krajach wybrano pięć miast, z których każde ma za zadanie opracować program katalogowania i zabezpieczania zasobów gastronomicznych poprzez pracę w terenie i badania. W czerwcu 2018 r. projekt Slow Food-CE świętował zakończenie pierwszego roku realizacji. Roku, w którym ustalono porządek prac projektu, zdefiniowano i zorganizowano uczestników oraz wytyczono wyraźną ścieżkę działań do roku 2020. ]]> Wed, 05 Sep 2018 12:21:17 +0200 Podsumowanie realizacji projektu pt. Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk http://ue.krakow.pl/aktualnosci/222857,229,komunikat,podsumowanie_realizacji_projektu_pt__przelamujemy_bariery_jezykowe_na_rzecz_dobrych_praktyk_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/222857,229,komunikat,podsumowanie_realizacji_projektu_pt__przelamujemy_bariery_jezykowe_na_rzecz_dobrych_praktyk_.html W dniu 31 sierpnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pt. „Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk” programu Erasmus+ KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych. ]]> Wed, 05 Sep 2018 10:02:24 +0200 Umowa dla rozbudowy ulicy Krzyżańskiego podpisana http://ue.krakow.pl/aktualnosci/222808,229,komunikat,umowa_dla_rozbudowy_ulicy_krzyzanskiego_podpisana.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/222808,229,komunikat,umowa_dla_rozbudowy_ulicy_krzyzanskiego_podpisana.html 31 sierpnia Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie. ]]> Tue, 04 Sep 2018 09:22:37 +0200