Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Sun, 08 Dec 2019 05:03:17 +0100 Rozpoczęła się realizacja nowego unijnego projektu turystycznego http://ue.krakow.pl/aktualnosci/235146,230,komunikat,rozpoczela_sie_realizacja_nowego_unijnego_projektu_turystycznego.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/235146,230,komunikat,rozpoczela_sie_realizacja_nowego_unijnego_projektu_turystycznego.html Gmina Miejska Kraków przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu Tourism Friendly Cities, który ma dotyczyć analizy aspektów życia miasta turystycznego i wypracowania wspólnych rozwiązań dla rozwoju zrównoważonej turystyki w miastach, które borykają się z dużym natężeniem ruchu turystycznego. ]]> Tue, 26 Nov 2019 08:13:38 +0100 Wolne miejsca w żłobkach samorządowych dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu unijnego „Daj szansę” http://ue.krakow.pl/aktualnosci/233717,229,komunikat,wolne_miejsca_w_zlobkach_samorzadowych_dla__dzieci_z_niepelnosprawnosciami_w_ramach_projektu_unijnego__daj_szanse_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/233717,229,komunikat,wolne_miejsca_w_zlobkach_samorzadowych_dla__dzieci_z_niepelnosprawnosciami_w_ramach_projektu_unijnego__daj_szanse_.html Głównym celem projektu jest podjęcie lub powrót do pracy przez rodziców dzieci do lat 3, w tym w szczególności rodziców dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom w żłobkach samorządowych. ]]> Tue, 08 Oct 2019 07:47:27 +0200 Umowa o dofinansowanie dla projektu: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24. http://ue.krakow.pl/aktualnosci/232701,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu__gleboka_modernizacja_zlobka_samorzadowego_nr_14_w_krakowie_ul__sienkiewicza_24_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/232701,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu__gleboka_modernizacja_zlobka_samorzadowego_nr_14_w_krakowie_ul__sienkiewicza_24_.html W dniu 30.08.2019 Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24, ramach podziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ]]> Fri, 30 Aug 2019 13:19:13 +0200 Podsumowanie realizacji projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli to lepsze nauczanie i klucz do sukcesu” http://ue.krakow.pl/aktualnosci/232486,230,komunikat,podsumowanie_realizacji_projektu_pt___wyzsze_kompetencje_zawodowe_i_jezykowe_nauczycieli_to_lepsze_nauczanie_i_klucz_do_sukcesu__.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/232486,230,komunikat,podsumowanie_realizacji_projektu_pt___wyzsze_kompetencje_zawodowe_i_jezykowe_nauczycieli_to_lepsze_nauczanie_i_klucz_do_sukcesu__.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W sierpniu 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli to lepsze nauczanie i klucz do sukcesu”, w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+/POWER, sektor KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych. ]]>
Fri, 23 Aug 2019 08:06:48 +0200
Zakończenie realizacji projektu „Staż w zagranicznym przedsiębiorstwie szansą na podniesienie kompetencji zawodowych” http://ue.krakow.pl/aktualnosci/232402,229,komunikat,zakonczenie_realizacji_projektu__staz_w_zagranicznym_przedsiebiorstwie_szansa_na_podniesienie_kompetencji_zawodowych_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/232402,229,komunikat,zakonczenie_realizacji_projektu__staz_w_zagranicznym_przedsiebiorstwie_szansa_na_podniesienie_kompetencji_zawodowych_.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki na Osiedlu Szkolnym 21 w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu pt. „Staż w zagranicznym przedsiębiorstwie szansą na podniesienie kompetencji zawodowych” zrealizowanego w ramach programu Erasmus+. ]]>
Tue, 20 Aug 2019 09:14:31 +0200
Kolejna umowa o dofinansowanie projektu podpisana w lipcu http://ue.krakow.pl/aktualnosci/232076,229,komunikat,kolejna_umowa_o_dofinansowanie_projektu_podpisana_w_lipcu.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/232076,229,komunikat,kolejna_umowa_o_dofinansowanie_projektu_podpisana_w_lipcu.html Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „LOW-CARB. Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas” (LOW -CARB- Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich), współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe) na lata 2014-2020. ]]> Wed, 31 Jul 2019 09:31:12 +0200 22 lipca 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu pn. “Krakow Metropolitan Area For Business” (KMA4Business) http://ue.krakow.pl/aktualnosci/232054,229,komunikat,22_lipca_2019_roku_podpisano_umowe_o_dofinansowanie_dla_projektu_pn___krakow_metropolitan_area_for_business___kma4business_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/232054,229,komunikat,22_lipca_2019_roku_podpisano_umowe_o_dofinansowanie_dla_projektu_pn___krakow_metropolitan_area_for_business___kma4business_.html Projekt KMA4Business to projekt partnerski realizowany przez Gminę Miejską Kraków wraz ze Spółką Kraków-Nowa Huta Przyszłości SA (lider projektu), Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska oraz Izbą Przemysłowo-Handlową. ]]> Tue, 30 Jul 2019 13:07:48 +0200 Umowa o dofinansowanie dla projektu „Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie” podpisana http://ue.krakow.pl/aktualnosci/231394,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu__rewitalizacja_i_adaptacja_zachowanych_zabytkowych_czesci_fortu_52_a__lapianka__wraz_z_rozbudowa_w_celu_utworzenia_muzeum_i_centrum_ruchu_harcerskiego_w_krakowie__podpisana.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/231394,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu__rewitalizacja_i_adaptacja_zachowanych_zabytkowych_czesci_fortu_52_a__lapianka__wraz_z_rozbudowa_w_celu_utworzenia_muzeum_i_centrum_ruchu_harcerskiego_w_krakowie__podpisana.html 24 czerwca 2019 roku Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu „Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie”. ]]> Thu, 27 Jun 2019 15:09:24 +0200 Piknik podsumowujący projekt UGB w Lesie Witkowickim http://ue.krakow.pl/aktualnosci/231130,229,komunikat,piknik_podsumowujacy_projekt_ugb_w_lesie_witkowickim.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/231130,229,komunikat,piknik_podsumowujacy_projekt_ugb_w_lesie_witkowickim.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W piątek 31 maja 2019 r. w Lesie Witkowickim odbył się piknik podsumowujący dokonania projektu UGB - „Urban Green Belts – Inteligentne zintegrowane modele zrównoważonego zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni dla zdrowszego i przyjaznego środowiska”, który realizowany był w ramach programu Interreg Central Europe. ]]>
Tue, 18 Jun 2019 08:57:08 +0200
Podsumowanie działań projektu URB-INCLUSION http://ue.krakow.pl/aktualnosci/230689,229,komunikat,podsumowanie_dzialan_projektu_urb-inclusion.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/230689,229,komunikat,podsumowanie_dzialan_projektu_urb-inclusion.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Projekt URB-INCLUSION powoli dobiega końca, z tej okazji miało miejsce kilka wydarzeń podsumowujących i promujących rezultaty prac. Tematyką tego projektu jest walka z wykluczeniem społecznym oraz integracja mieszkańców dużych osiedli miejskich. W Krakowie działania koncentrowały się głównie na obszarze osiedla Azory. ]]>
Thu, 13 Jun 2019 12:12:21 +0200