Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Sun, 09 Aug 2020 19:45:29 +0200 Kolejny projekt zapewniający dostępność usług społecznych uzyskał unijne wsparcie https://ue.krakow.pl/aktualnosci/241183,229,komunikat,kolejny_projekt_zapewniajacy_dostepnosc_uslug_spolecznych_uzyskal_unijne_wsparcie.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/241183,229,komunikat,kolejny_projekt_zapewniajacy_dostepnosc_uslug_spolecznych_uzyskal_unijne_wsparcie.html W dniu 1 lipca br. rozpoczęła się realizacja projektu pt.: W sile wieku 2. Inicjatywa zakłada uruchomienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków specjalistycznej placówki (Klub Samopomocy–Specjalistyczny) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację starszym osobom niesamodzielnym po przebytym udarze mózgu, z chorobą Alzheimera lub zespołami otępiennymi. ]]> Tue, 07 Jul 2020 07:46:14 +0200 Nabór do Poddziałania 2.1.1 - Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnięty https://ue.krakow.pl/aktualnosci/238954,229,komunikat,nabor_do_poddzialania_2_1_1_-_elektroniczna_administracja_w_ramach_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego_na_lata_2014-2020_rozstrzygniety_.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/238954,229,komunikat,nabor_do_poddzialania_2_1_1_-_elektroniczna_administracja_w_ramach_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego_na_lata_2014-2020_rozstrzygniety_.html W dniu 12 marca br. Zarząd Województwa dokonał wyboru 17 projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.1.1 - Elektroniczna administracja. Wśród wybranych projektów jest także projekt Gminy Miejskiej Kraków pn. „Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne”. ]]> Tue, 07 Apr 2020 16:21:08 +0200 Nowy projekt Smart City - ATELIER w ramach programu Horyzont 2020 https://ue.krakow.pl/aktualnosci/237022,229,komunikat,nowy_projekt_smart_city_-_atelier_w_ramach_programu_horyzont_2020.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/237022,229,komunikat,nowy_projekt_smart_city_-_atelier_w_ramach_programu_horyzont_2020.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

1 listopada 2019 r. Gmina Miejska Kraków oficjalnie przystąpiła do realizacji projektu pn. ATELIER - AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 i koordynowanego przez miasto Amsterdam. ATELIER koncentruje się na rozwoju Dystryktów Dodatnio Energetycznych w dwóch miastach wiodących – Amsterdamie (Niderlandy) i Bilbao (Hiszpania), łącząc przy tym 30 partnerów z 11 europejskich krajów, w tym Miasto Kraków. ]]>
Mon, 17 Feb 2020 08:58:43 +0100
Rozpoczęła się realizacja nowego unijnego projektu turystycznego https://ue.krakow.pl/aktualnosci/235146,230,komunikat,rozpoczela_sie_realizacja_nowego_unijnego_projektu_turystycznego.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/235146,230,komunikat,rozpoczela_sie_realizacja_nowego_unijnego_projektu_turystycznego.html Gmina Miejska Kraków przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu Tourism Friendly Cities, który ma dotyczyć analizy aspektów życia miasta turystycznego i wypracowania wspólnych rozwiązań dla rozwoju zrównoważonej turystyki w miastach, które borykają się z dużym natężeniem ruchu turystycznego. ]]> Tue, 26 Nov 2019 08:13:38 +0100 Wolne miejsca w żłobkach samorządowych dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu unijnego „Daj szansę” https://ue.krakow.pl/aktualnosci/233717,229,komunikat,wolne_miejsca_w_zlobkach_samorzadowych_dla__dzieci_z_niepelnosprawnosciami_w_ramach_projektu_unijnego__daj_szanse_.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/233717,229,komunikat,wolne_miejsca_w_zlobkach_samorzadowych_dla__dzieci_z_niepelnosprawnosciami_w_ramach_projektu_unijnego__daj_szanse_.html Głównym celem projektu jest podjęcie lub powrót do pracy przez rodziców dzieci do lat 3, w tym w szczególności rodziców dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom w żłobkach samorządowych. ]]> Tue, 08 Oct 2019 07:47:27 +0200 Umowa o dofinansowanie dla projektu: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24. https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232701,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu__gleboka_modernizacja_zlobka_samorzadowego_nr_14_w_krakowie_ul__sienkiewicza_24_.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232701,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu__gleboka_modernizacja_zlobka_samorzadowego_nr_14_w_krakowie_ul__sienkiewicza_24_.html W dniu 30.08.2019 Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24, ramach podziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ]]> Fri, 30 Aug 2019 13:19:13 +0200 Podsumowanie realizacji projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli to lepsze nauczanie i klucz do sukcesu” https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232486,230,komunikat,podsumowanie_realizacji_projektu_pt___wyzsze_kompetencje_zawodowe_i_jezykowe_nauczycieli_to_lepsze_nauczanie_i_klucz_do_sukcesu__.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232486,230,komunikat,podsumowanie_realizacji_projektu_pt___wyzsze_kompetencje_zawodowe_i_jezykowe_nauczycieli_to_lepsze_nauczanie_i_klucz_do_sukcesu__.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W sierpniu 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli to lepsze nauczanie i klucz do sukcesu”, w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+/POWER, sektor KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych. ]]>
Fri, 23 Aug 2019 08:06:48 +0200
Zakończenie realizacji projektu „Staż w zagranicznym przedsiębiorstwie szansą na podniesienie kompetencji zawodowych” https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232402,229,komunikat,zakonczenie_realizacji_projektu__staz_w_zagranicznym_przedsiebiorstwie_szansa_na_podniesienie_kompetencji_zawodowych_.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232402,229,komunikat,zakonczenie_realizacji_projektu__staz_w_zagranicznym_przedsiebiorstwie_szansa_na_podniesienie_kompetencji_zawodowych_.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki na Osiedlu Szkolnym 21 w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu pt. „Staż w zagranicznym przedsiębiorstwie szansą na podniesienie kompetencji zawodowych” zrealizowanego w ramach programu Erasmus+. ]]>
Tue, 20 Aug 2019 09:14:31 +0200
Kolejna umowa o dofinansowanie projektu podpisana w lipcu https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232076,229,komunikat,kolejna_umowa_o_dofinansowanie_projektu_podpisana_w_lipcu.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232076,229,komunikat,kolejna_umowa_o_dofinansowanie_projektu_podpisana_w_lipcu.html Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „LOW-CARB. Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas” (LOW -CARB- Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich), współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe) na lata 2014-2020. ]]> Wed, 31 Jul 2019 09:31:12 +0200 22 lipca 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu pn. “Krakow Metropolitan Area For Business” (KMA4Business) https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232054,229,komunikat,22_lipca_2019_roku_podpisano_umowe_o_dofinansowanie_dla_projektu_pn___krakow_metropolitan_area_for_business___kma4business_.html https://ue.krakow.pl/aktualnosci/232054,229,komunikat,22_lipca_2019_roku_podpisano_umowe_o_dofinansowanie_dla_projektu_pn___krakow_metropolitan_area_for_business___kma4business_.html Projekt KMA4Business to projekt partnerski realizowany przez Gminę Miejską Kraków wraz ze Spółką Kraków-Nowa Huta Przyszłości SA (lider projektu), Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska oraz Izbą Przemysłowo-Handlową. ]]> Tue, 30 Jul 2019 13:07:48 +0200