Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Sun, 16 Jun 2019 21:36:19 +0200 Podsumowanie działań projektu URB-INCLUSION http://ue.krakow.pl/aktualnosci/230689,229,komunikat,podsumowanie_dzialan_projektu_urb-inclusion.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/230689,229,komunikat,podsumowanie_dzialan_projektu_urb-inclusion.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Projekt URB-INCLUSION powoli dobiega końca, z tej okazji miało miejsce kilka wydarzeń podsumowujących i promujących rezultaty prac. Tematyką tego projektu jest walka z wykluczeniem społecznym oraz integracja mieszkańców dużych osiedli miejskich. W Krakowie działania koncentrowały się głównie na obszarze osiedla Azory. ]]>
Thu, 13 Jun 2019 12:12:21 +0200
Podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu pn. „Postaw się – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym”. http://ue.krakow.pl/aktualnosci/230564,229,komunikat,podpisano_umowe_na_dofinansowanie_dla_projektu_pn___postaw_sie___wczesne_wykrywanie_wad_rozwojowych_postawy_i_ukladu_ruchu_u_dzieci_w_wieku_szkolnym__.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/230564,229,komunikat,podpisano_umowe_na_dofinansowanie_dla_projektu_pn___postaw_sie___wczesne_wykrywanie_wad_rozwojowych_postawy_i_ukladu_ruchu_u_dzieci_w_wieku_szkolnym__.html W dniu 17 maja 2019 roku Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Postaw się – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. ]]> Fri, 31 May 2019 12:00:33 +0200 Obwarzanek – nie tylko w biegu http://ue.krakow.pl/aktualnosci/230483,229,komunikat,obwarzanek___nie_tylko_w_biegu.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/230483,229,komunikat,obwarzanek___nie_tylko_w_biegu.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W ramach realizacji projektu SlowFood-CE odbyły się pierwsze warsztaty „Obwarzanek – nie tylko w biegu” zorganizowane na Małym Rynku w dniu 18 maja 2019 roku z okazji Święta Obwarzanka. ]]>
Wed, 29 May 2019 11:25:20 +0200
Wybór do dofinansowania projektu: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24. http://ue.krakow.pl/aktualnosci/230338,229,komunikat,wybor_do_dofinansowania_projektu__gleboka_modernizacja_zlobka_samorzadowego_nr_14_w_krakowie_ul__sienkiewicza_24_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/230338,229,komunikat,wybor_do_dofinansowania_projektu__gleboka_modernizacja_zlobka_samorzadowego_nr_14_w_krakowie_ul__sienkiewicza_24_.html Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) w dniu 14 maja 2019 roku podjął Uchwałę na mocy której projekt: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 został wybrany do dofinansowania. Planowana całkowita kwota inwestycji to 2 130 521,41 zł, w tym dofinansowanie 820 657,22 zł. ]]> Tue, 04 Jun 2019 13:30:58 +0200 Umowa o dofinansowanie dla projektu „Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie” podpisana http://ue.krakow.pl/aktualnosci/229885,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu__termomodernizacja_zabytkowego_budynku_d__zbrojowni_przy_ul__rakowickiej_22_w_krakowie_w_ramach_adaptacji_na_centrum_wystawienniczo-edukacyjne_muzeum_fotografii_w_krakowie__podpisana.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/229885,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu__termomodernizacja_zabytkowego_budynku_d__zbrojowni_przy_ul__rakowickiej_22_w_krakowie_w_ramach_adaptacji_na_centrum_wystawienniczo-edukacyjne_muzeum_fotografii_w_krakowie__podpisana.html 9 maja 2019 roku Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie zawarło umowę o dofinansowanie dla projektu „Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie”. ]]> Tue, 04 Jun 2019 13:29:59 +0200 Dni Otwarte Funduszy Europejskich - nabór projektów do VI edycji akcji http://ue.krakow.pl/aktualnosci/229057,229,komunikat,dni_otwarte_funduszy_europejskich_-_nabor_projektow_do_vi_edycji_akcji.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/229057,229,komunikat,dni_otwarte_funduszy_europejskich_-_nabor_projektow_do_vi_edycji_akcji.html Zapraszamy do zgłaszania projektów współfinansowanych ze środków unijnych do VI edycji akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Udział w Dniach Otwartych to doskonała okazja do promocji krakowskich projektów, tym bardziej, że w tym roku akcja towarzyszyć będzie obchodom 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. ]]> Wed, 10 Apr 2019 09:55:45 +0200 Umowa o dofinansowanie dla projektu Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride podpisana http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228797,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu_przebudowa_stacji_kolejowej_ska__krakow_swoszowice__wraz_z_budowa_parkingu_typu_park___ride_podpisana.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228797,229,komunikat,umowa_o_dofinansowanie_dla_projektu_przebudowa_stacji_kolejowej_ska__krakow_swoszowice__wraz_z_budowa_parkingu_typu_park___ride_podpisana.html 29 marca 2019 roku Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride. ]]> Tue, 04 Jun 2019 13:32:51 +0200 Umowa dla ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada podpisana. http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228538,229,komunikat,umowa_dla_sciezki_rowerowej_wzdluz_al__29_listopada_podpisana_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228538,229,komunikat,umowa_dla_sciezki_rowerowej_wzdluz_al__29_listopada_podpisana_.html W dniu 22 marca 2019 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. ]]> Mon, 25 Mar 2019 15:07:35 +0100 Zaangażowanie lokalnych interesariuszy w promocję gastronomicznego dziedzictwa kulturowego - projekt Slow Food http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228462,229,komunikat,zaangazowanie_lokalnych_interesariuszy_w_promocje_gastronomicznego_dziedzictwa_kulturowego_-_projekt_slow_food.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/228462,229,komunikat,zaangazowanie_lokalnych_interesariuszy_w_promocje_gastronomicznego_dziedzictwa_kulturowego_-_projekt_slow_food.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W ramach działań realizowanych w projekcie SlowFood-CE, finansowanym przez Interreg Central Europe, w dniu 7 marca w Brnie (Czechy) odbyło się forum skierowane do lokalnych interesariuszy. Dotyczyło ono zaangażowania lokalnych podmiotów w promocję dziedzictwa gastronomicznego. Prelegenci z miast partnerskich (Kraków-Polska, Dubrownik-Chorwacja, Kecskemét-Węgry, Wenecja-Włochy) podzielili się własnymi doświadczeniami ze wspólnej pracy publicznej i prywatnej w swoich regionach. ]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:38:06 +0100
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek http://ue.krakow.pl/aktualnosci/227558,229,komunikat,restauracja_wraz_z_adaptacja_obiektu_fortecznego_na_siedzibe_podmiotow_kultury_na_bazie_nieruchomosci_zabudowanej_fortem_nr_52_borek_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/227558,229,komunikat,restauracja_wraz_z_adaptacja_obiektu_fortecznego_na_siedzibe_podmiotow_kultury_na_bazie_nieruchomosci_zabudowanej_fortem_nr_52_borek_.html 20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek „ w ramach Poddziałanie 6.1.1 - Ochrona i opieka nad zabytkami, RPO WM 2014-2020. ]]> Tue, 04 Jun 2019 13:35:33 +0200