O nas

Biuro Funduszy Europejskich powstało 23 stycznia 2007 roku w Urzędzie Miasta Krakowa. Jego podstawowym zadaniem jest koordynacja, monitorowanie oraz nadzór nad przygotowaniem projektów przez wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz nad zgłoszeniem ich do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.


Biuro w strukturze organizacyjnej UMK

Prezydent

I Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji

Dyrektor Biura

 

Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowy zakres działania Biura Funduszy Europejskich reguluje Zarządzenie PMK 9/2011

 

Zadania Biura w odniesieniu do projektów:

  1. pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania pod kątem możliwości ich wykorzystania na potrzeby komórek organizacyjnych UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
  2. opracowanie listy propozycji projektów spełniających warunki kwalifikujące je do starania się o dofinansowanie,
  3. pomoc i konsultacje udzielane podmiotom przygotowującym wnioski,
  4. współpraca z kierownikami projektów odpowiedzialnymi za prawidłowe przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie projektów realizowanych przy udziale środków bezzwrotnych.


W zakresie działań o charakterze informacyjno – szkoleniowym Biuro Funduszy Europejskich organizuje bądź współorganizuje szkolenia i konferencje o tematyce związanej z przygotowaniem i realizacją projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych. Uczestnikami szkoleń są głównie osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację projektów oraz kadra kierownicza komórek organizacyjnych, w których te projekty powstają i są realizowane.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa